Flere praktikpladser i 2010

11. februar 2011

Undervisningsministeriet har netop opgjort praktikpladsstatistikken for hele 2010, der viser en markant fremgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler.

Ved udgangen af 2009 var der i alt indgået 26.889 uddannelsesaftaler inden for hele EUD området. Ved udgangen af 2010 er dette tal steget med 22 % og er netop opgjort til i alt 32.848 indgåede uddannelsesaftaler. Inden for transport- og logistikområdet er stigningen endda mere markant, idet der i 2009 blev der indgået 1.266 uddannelsesaftaler, mens der i 2010 er indgået 1.700 uddannelsesaftaler - det udgør en stigning på 34 %.

Samtidig er der inden for transport- og logistikområdet ved udgangen af 2010 i alt 175 praktikpladssøgende elever, og det er 49 % færre elever end ved udgangen af 2009, hvor der i alt var 343 elever på venteliste til en praktikplads. Inden for hele EUD området er der dog sket en stigning på i alt 2 % i antallet af praktikpladssøgende elever fra ultimo december 2009 og et år frem.

Også inden for andelen af igangværende skolepraktikelever er der sket en mindre stigning. Inden for hele EUD området var der ved udgangen af december 2009 i alt 3.521 elever i skolepraktik, mens der 1 år senere var i alt 3.685 elever i skolepraktik - det giver en samlet stigning på 5 %. Inden for transport- og logistikområdet udgør denne stigning 2 % med i alt 115 elever i skolepraktik pr. den 31. december 2010. I 2009 var der i alt registreret 113 skolepraktikelever ved årets afslutning.

Se hele praktikpladsstatistikken via Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her.

Se også TURs praktikpladsstatistik fra perioden jan. 2007 til dec. 2010 - klik her.

-TUR

 

facebook twitter