Særlige bestemmelser for køre-hviletider ved vintertjeneste

9. februar 2011

Mange er i tvivl om køre-hviletidsregler ved udførsel af vintertjeneste og det er med god grund. Man skal nemlig være opmærksom på reglerne om ugentligt og dagligt hvil.

Ved udførsel af vintertjeneste er man som udgangspunkt undtaget fra reglerne om køre-hviletid, dog skal man være opmærksom på, at man ikke kan udskyde afholdelsen af den ugentlige hviletid, til et senere tidspunkt i den efterfølgende uge.

Dette betyder, at en chauffør der har kørt efter køre-hviletidsreglerne i alle hverdage op til en weekend, senest skal afholde sit ugentlige hvil 6 x 24 timer efter afslutningen af det sidste ugentlige hvil.
En chauffør der skal udføre saltning eller snerydning i weekenden må altså ikke have kørt lastbil i dagene op til en weekend, da der skal afholdes hvil i løbet af ugen, for at vintertjenesten kan udføres i weekenden.

ITD har udarbejdet en vejledning om vintertjeneste og køre-hviletid, som kan downloades her.

Vedlagte vejledning beskriver "Vintertjeneste og køre- hviletid"

facebook twitter