DI: Lovændring skader fleksibilitet og mulighed for integration

14. januar 2011

Det bliver dyrt at sende medarbejdere med videregående uddannelse på transportkurser i AMU, og det betyder ifølge DI mindre fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Fra 1. januar skal medarbejdere med en videregående uddannelse betale fuld takst for at gå på AMU-kursus. De konkrete priser foreligger nu og vil for medarbejdere med en videregående uddannelse på de mest brugte kurser udgøre:

6-ugers chaufførkursus, bus eller gods
 30.499 kr.
 
Gaffeltruck, stabler, 5 dage
 4.054 kr.
 
Gaffeltruck B, 7 dage
 5.576 kr.
 
Lovpligtig efteruddannelse for chauffører, bus/gods, 5 dage
 5.134 kr.
 
Kvalifikation til taxikørsel, 12 dage
 7.935 kr.
 
Taxikursus, 6 uger
 20.404 kr.
 
Konflikthåndtering, 3 dage
 1.728 kr.

Den videregående uddannelse medregnes, når den er afsluttet, og der er ingen forældelsesfrist. Det vil sige, at der skal betales fuld pris, uanset hvornår uddannelsen er taget og uanset, om medarbejderen bruger sin uddannelse eller ej. Typisk gennemføres en videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. 
Især for bus- og taxiområdet er det vigtigt at være opmærksom på, at videregående uddannelse taget i udlandet også tæller med, hvis uddannelsen kan sammenlignes med en tilsvarende dansk. Dette gælder også selv om medarbejderen ikke har fået anerkendt sin udenlandske uddannelse i Danmark.

Besparelserne burde være fundet på anden vis
DI finder, at denne lovændring kan skade fleksibiliteten og muligheden for integration. DI har arbejdet aktivt for, at lovændringen blev taget af bordet, idet fleksibiliteten på arbejdsmarkedet vil lide under, at det bliver væsentligt dyrere at opkvalificere mennesker, som - af den ene eller anden grund - begynder en ny karriere eller har en karriere, som ikke baserer sig på, at de er uddannet på videregående niveau, eventuelt for længe siden eller fra udlandet.

DI mener, at de nødvendige besparelser kunne være fundet på en måde, som var mindre skadelige for integration og fleksibilitet, og som er mindre bureaukratiske.

-TUR

facebook twitter