TURs nye formand ser store udfordringer i 2011

3. januar 2011

Den 1. januar 2011 får TUR ny formand. Den nye formand, Niels Henning H. Jørgensen, forudsiger flere udfordringer for TUR i det kommende år, hvor skoler og virksomheder skal til at finde fodfæste i et helt nyt scenarie for de danske transportuddannelser efter Finanslov 2011

Med årsskiftet er tiden kommet til, at TURs formand gennem 2 år Jan Aage Hansen (3F) overdrager posten til Niels Henning Holm Jørgensen (DI). Jan Aage Hansen indtræder herefter på posten som næstformand. Niels Henning Holm Jørgensen, der er chefkonsulent hos DI Transport, har mange års erfaring med udvikling af de danske transportuddannelser. Han er tidligere faglærer på TEC, har været viceinspektør i Undervisningsministeriet og hos TUR var han fra 1990 til 1993 uddannelseskonsulent, hvorefter han indtog posten som sekretariatschef frem til 2008. Som ny formand peger han på 3 væsentlige udfordringer for TUR i 2011.

Transportuddannelserne bliver dyrere
I 2011 bliver det dyrere at deltage i et AMU kursus, og det kommer også til at ramme transportområdet. Som en konsekvens af regeringens nye finanslov følger der f.eks. et loft på, hvad 6 ugers selvvalgt uddannelse via AMU må koste. Dermed bliver mange af de mest populære kurser inden for transportområdet for dyre og kan ikke tages af ledige - og det er kurser, der ellers tidligere er blevet flittigt brugt til erhvervelse af certifikater, som kan give ansættelse i en transportvirksomhed."Når AMU uddannelse bliver så markant dyrere eller ikke længere er til rådighed for ledige, får mange virksomheder svært ved at rekruttere de nødvendige medarbejdere. Det vil få tydelige konsekvenser for transportbranchen," fortæller Niels Henning Holm Jørgensen.

Også personer med en videregående uddannelse bliver ramt af besparelser, idet denne gruppe særskilt mister retten til statstilskud på AMU - dermed stiger deltagerbetalingen markant, hvis man har en uddannelse over faglært niveau. Særligt inden for personbefordringsområdet vil man kunne mærke dette indgreb - ca. 15 % personer med en videregående uddannelse endte i 2010 bag rattet i en bus . Også personer uden dansk statsborgerskab, der har en længerevarende uddannelse, som er godkendt i det land, de kommer fra, mister retten til statstilskud på et AMU kursus. "TUR står derfor over for en markant udfordring i forhold til at sikre branchen de rette uddannelsesmuligheder fremover - især efter Finanslov 2011", konstaterer Niels Henning Holm Jørgensen.

Det faglige niveau skal sikres
Finansloven fører flere besparelser med sig. F.eks. reduceres veu-godtgørelsen med 20 % fra den 7. februar 2011, taksterne til kost og logi halveres og virksomhedernes AER-bidrag stiger. Det forventes derfor, at den samlede AMU aktivitet vil falde med 1/3 i 2011, hvilket leder frem til endnu en udfordring for TUR: Sikring af det faglige niveau."Det faglige miljø på skolerne bliver helt klart truet af et så markant fald i aktiviteten. TUR skal derfor være med til at sikre, at de uddannelser, skolerne tilbyder fremover, stadig lever op til kravene og dermed branchens behov," fortæller TURs formand. Det skal ske gennem en tæt dialog med samtlige AMU skoler, der alle kommer til at mærke besparelserne. 

Vedkommende efteruddannelse skal fortsat udvikles
Som en sidste større udfordring for TUR i 2011 peger Niels Henning Holm Jørgensen på indsatsen omkring den lovpligtige efteruddannelse for chauffører. Det er i EU-regi bestemt, at alle gods- og buschauffører skal gennemgå 5 dages efteruddannelse hvert 5. år. "Det står højt på TURs liste at sikre, at den lovpligtige efteruddannelse fungerer på en måde, så deltagerne får endnu større tilfredshed med udbyttet. Kurserne skal være vedkommende og tage udgangspunkt i de erfarne chaufførers dagligdag. Også her er vejen frem en tæt dialog med skolerne", fortæller Niels Henning Holm Jørgensen.

For TUR kommer 2011 i høj grad til at dreje sig om at støtte og være i dialog med både skoler og virksomheder, der bliver ramt af de mange beskæringer. "Vi skal være med til at sikre, at vi leverer de bedst mulige transportuddannelser inden for de vilkår, der nu en gang er lagt for dagen, " afslutter Niels Henning Holm Jørgensen.

- TUR  

 

facebook twitter