Langt færre AMU-kursister på 6 ugers selvvalgt uddannelse

1. juli 2011

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort AMU-statistikken for 1. kvartal 2011. Den viser som ventet en voldsom nedgang i antallet af kursister, der benytter 6 ugers selvvalgt uddannelse, og det har i høj grad ramt transportområdet.

Transportbranchen har tradition for at rekruttere en stor del medarbejdere via AMU. Herunder er 6 ugers selvvalgt uddannelse blevet brugt til at opkvalificere ledige, der ønsker et job inden for transport. Men med finansloven for 2011 blev der indført et loft på, hvad 6 ugers selvvalgt uddannelse må koste. Prisloftet er sat til 3.500 kr. om ugen. Det har i høj grad ramt transportområdet, da mange af de populære transportuddannelser koster mere end 3.500 kr. om ugen.

85 % færre kursister har benyttet 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for transport
I første kvartal 2010 benyttede 5.793 AMU-kursister selvvalgt uddannelse inden for transportområdet. I første kvartal 2011 er dette tal faldet til 869 kursister. Det vil sige et fald på 85 %. Det viser de seneste tal fra Undervisningsministeriets databank.

Ser man nærmere på de to store AMU-uddannelser inden for transport - dvs. Vejgodstransport (FKB 2224) og Grundkompetence chauffør gods (FKB 2728) - tegner der sig det samme billede for antallet af kursister på 6 ugers selvvalgt uddannelse. Inden for Vejgodstransport har man i 1. kvartal 2011 oplevet et fald på 95,4 % i forhold til 1. kvartal 2010. På Grundkompetence chauffør gods var der i 1. kvartal 2010 registreret 1.071 kursister på selvvalgt uddannelse, mens dette tal i 2011 er faldet til 175 kursister. Det vil sige et fald på 84 %. 

Det er en meget alvorlig situation
TURs formand Niels Henning Holm Jørgensen påpeger, at situationen er katastrofal:

- Udviklingen er katastrofal for transportbranchen. Det fjerner den rekrutteringskanal, som branchen har brugt de sidste 30 år. Det forholder sig desværre sådan, at situationens alvor ikke er gået rigtig op for mange virksomheder. De tror stadig, at der uddannes chauffører og gaffeltruckførere på AMU, og at de blot kan henvende sig til skolerne, når de mangler arbejdskraft. Man må finde andre veje. Det viser sig, at rigtig mange jobcentre er indstillet på at give ledige adgang til disse kurser, hvis de er garanteret job bagefter. Virksomhederne må finde andre veje i rekrutteringsprocessen, ellers risikerer branchen meget snart at stå med en alvorlig mangel på arbejdskraft.

Niels Henning Holm Jørgensen understreger også, at situationen er yderst alvorlig for landets AMU centre:

- For vores transportskoler er situationen overordentlig alvorlig, idet man er godt i gang med at afmontere de rigtig gode faglige miljøer, man har fået opbygget, da man er nødt til at fyre medarbejdere. Vi håber, at situationen kan løse sig lidt op henover efteråret i og med, at virksomhederne finder nye rekrutteringsveje.

Hos TUR følger man udviklingen nøje.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter