Nyt på EUD området

1. juli 2011

Ny indgangsbekendtgørelse for transport og logistik træder i kraft pr. 1. juli 2011.

Som det måske er bekendt har vi fået en ny erhvervsuddannelse, Havne- og terminaluddannelsen, hvilket har været et stort ønske fra branchen. Uddannelsesordningen, der fastsætter uddannelsens faglige indhold for skole- og praktikdelene, er færdig. Undervisningsministeriet har udpeget AMU Nordjylland og EUC Nordvestsjælland til denne uddannelse. Der er gennemført en lang række IKV, individuel kompetence vurderinger, så TUR forventer, at de første elever starter på uddannelsen efter sommerferien.

TUR, UVM og EUD skolerne har gennem længere tid arbejdet på revision af øvrige uddannelsesordninger og de tilhørende ændringer af fagmål. Uddannelsesordningerne er klar og bliver lagt i Undervisningsministeriets databasesystem de nærmeste dage. Først når UVM har godkendt uddannelsesordningerne, vil de være tilgængelige for skolerne, således at skolerne kan revidere deres lokale undervisningsplan, LUP.

De væsentligste ændringer er:

  • At faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse nu fastslår, at alle elever afslutter faget med prøve og med udstedelse af CUB, Chauffør Uddannelses Bevis. 
  • Den skriftlige del af svendeprøven i personbefordringsuddannelsen er øget med 15 minutter til 60 minutter. Årsagen er, at enkelte af spørgsmålene vil få en mere kompleks opbygning og derfor vil kræve længere tid til besvarelse.
  • Undervisningsministeriets grundfagskatalog er ændret, hvilket har betydet, at TUR har skullet ændre fagene Informationsteknologi og Ergonomi fra grundfag til områdefag, Det faglige indhold i fagene modsvarer i vid udstrækning de hidtidige grundfag.


Indgangsbekendtgørelsen for transport og logistik og BEK nr. 2020 af 09/03/2011 træder i kraft den 1. juli 2011.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter