Åbent brev fra DI til EUD-transportskoler om betaling for lærlinges studietur

7. juni 2011

Kære EUD-transportskoler
Vi har inden for transportuddannelserne en enestående ordning, hvor de unge lærlinge - og i visse tilfælde også de voksne - deltager i en faglig studietur for at se på transport i udlandet. Jeg kender ingen andre lærlingeuddannelser med samme ordning. Derfor vil jeg anmode skolerne om at være meget omhyggelige i administrationen af denne ordning.

For det første skal man sikre sig et ordentlig fagligt indhold i studieturen og sørge for, at virksomhederne får den rapport, som deres lærling har været med til at lave.

For det andet skal man være omhyggelig og reel omkring økonomien for studieturen. Jeg har forståelse for, at man opkræver et á conto beløb hos virksomheden inden studieturen, men forventer også, at skolen efterfølgende aflægger et regnskab, som sendes til virksomheden. Det er jo ikke naturgivet, at en studietur koster 3.500 kr. pr. lærling!

For det tredje bør skolen ikke skrive noget om uddannelsesfonde - og slet ikke hvilken - som kan refundere virksomheden udgifterne til studieturen. I kan blot nøjes med at informere virksomheden om, at den kan undersøge, om der er en uddannelsesfond inden for det overenskomstområde, som lærlingen aflønnes efter, der i givet fald kan refundere udgifterne.

Kort sagt: Vær lidt mere omhyggelig - pas godt på jeres enestående ordning.

Med kærlig hilsen
Niels Henning Holm Jørgensen, chefkonsulent, DI


 

 

 

 

facebook twitter