Nyt fra TUR Forlag om farligt gods

27. juni 2011

Der er netop udkommet en ny udgave af Vejtransport af farligt gods - stykgods og tank/tankcontainer. Den er ajourført efter regler i ADR-konventionen 2011.

Den nye håndbg har et omfattende stikordsregister og spiralryg, hvilket gør den til et godt opslagsværk og et arbejdsredskab, der er nemt at bruge - for chaufføren, kørselslederen og speditøren. Sammen med håndbogen følger Chaufførens tjekliste & genvej til håndbogen Vejtransport af farligt gods.

Derudover har TUR Forlag udgivet en nyrevideret opgavesamling til brug sammen med bogen Vejtransport af farligt gods - stykgods og tank/tankcontainer. Den sælges som pdf.

Læs mere om håndbogen og bestil den her.

Læs mere om opgavesamlingen og bestil den her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter