Vigtig meddelelse til udbydere af farligt gods uddannelserne (ADR-bevis)

24. juni 2011

Nye regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods erstatter Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplaner fra februar og juni 1997, eksamensbestemmelser og senere ændringer på området.

Reglerne er blevet revideret, og der er indført en række nye/ændrede vilkår, som skal overholdes af godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser.

Bemærk at der skal indgåes ny aftale med Beredsskabsstyrelsen senest den 1. juli 2011

Download informationsbrev fra TUR vedrørende indgåelse af ny aftale, overgangsperiode og nye eksaminer.

Download også "Skriftlig aftale om kursusudbyderes behandling af visse personoplysninger".

TURs informationsbrev og den skriftlige aftale vil også d.d. blive sendt til uddannelsescheferne på de skoler, der udbyder farligt gods uddannelserne.

-TUR


 

 

  

facebook twitter