Øget fokus på de lokale uddannelsesudvalg

24. maj 2011

Transporterhvervets Uddannelser har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af de lokale uddannelsesudvalg.

Transporterhvervets Uddannelser har igangsat et projekt, der har øget fokus på de lokale uddannelsesudvalg inden for transportområdet. Formålet med projektet er at skabe mere kommunikation med de lokale uddannelsesudvalg, samt at iværksætte en række tiltag, der skal være med til at styrke udvalgenes arbejde.

Som et led i dette projekt har TUR gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg. Resultatet af undersøgelsen giver et billede af, hvordan udvalgene arbejder, hvilke opgaver de beskæftiger sig med, hvilket informationsbehov de har og hvordan de oplever samarbejdet med henholdsvis TUR og skolerne.

Spørgeskemaets resultater

TUR har sammenfattet spørgeskemaundersøgelsens resultater i et notat, som bygger på besvarelser fra 69 udvalgsmedlemmer med tilknytning til 22 forskellige uddannelsesinstitutioner.

Resultatet viser et billede af en gruppe meget aktive udvalgsmedlemmer, hvoraf størstedelen (46 %) har været medlem af samme lokale uddannelsesudvalg i mere end fire år. Hovedparten har tilkendegivet stor tilfredshed med samarbejdet med den skole de er tilknyttet, og flertallet mener ligeledes, at deres arbejde i udvalget skaber handlinger og resultater.

På trods af et overordnet positivt billede, viser undersøgelsens resultater også et billede af en mindre gruppe af udvalgsmedlemmer, som ikke mener deres udvalg fungerer optimalt. 14 % af de adspurgte har tilkendegivet, at de ingen aktiviteter har haft i deres udvalg igennem det sidste år og 12 % har svaret, at arbejdet i deres udvalg ingen eller ringe effekt har på skolens beslutninger. Noget tyder altså på, at der findes nogle udvalg, som ikke fungerer optimalt i forhold til udvalgsmedlemmernes ønsker om indflydelse på skolens beslutninger.

Resultatet fra undersøgelsen peger også på, at der er et udækket informationsbehov i de lokale uddannelsesudvalg. 85 % har svaret, at de godt kunne tænke sig mere information på ét eller flere områder. Det drejer sig om information om nye bekendtgørelser, nye uddannelsesordninger, nye uddannelsesmål osv., samt nyheder fra TUR og brancheudvalgene.

Download og læs hele notatet her: Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område.

- TURfacebook twitter