Nyheder

November 2011

30/11 -
Nye retningslinjer for kørerlærergodkendelse
Nye overordnede retningslinjer for fornyelse af kørelærergodkendelse er trådt i kraft. Rigspolitiet har i samarbejde med repræsentanter for pol… Læs mere
29/11 -
TUR vil gøre en særlig indsats for flere praktikpladser
TUR har iværksat en bred vifte af initiativer i arbejdet med at tilvejebringe flere praktikpladser på transportområdet. Flere er på vej i det komm… Læs mere
25/11 -
Markant nedgang i AMU-aktiviteten
De fleste skoler oplever i år et markant fald i AMU-aktiviteten. Inden for TURs område er aktiviteten faldet med 33 % de første seks måneder af 20… Læs mere
24/11 -
Nye uddannelsesjournaler på Vejgodsuddannelsen
TUR har udarbejdet nye uddannelsesjournaler til lærlinge, der følger Vejgodstransportuddannelsen. De nye uddannelsesjournaler er ændret, så der… Læs mere
23/11 -
Faglærere og censorer mødtes til konference om svendeprøver
TUR har afholdt tre regionale konferencer for censorer og faglærere inden for lager-, vejgods- og personbefordringsuddannelserne. Konferencer … Læs mere
22/11 -
Initiativer for flere praktikpladser
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har alle partierne i Folketinget, med undtagelse af Liberal Alliance, indgået en aftale om at skaffe 1… Læs mere
21/11 -
Prisloftet på 6-ugers selvvalgt uddannelse ophæves
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har regeringen og Enhedslisten indgået en aftale om at afskaffe prisloftet på AMU-kurser for faglærte … Læs mere
18/11 -
Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for AMU
TUR har netop indsendt en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 2012 på AMU-området. Samtidig har TUR ansøgt Undervisningsministeriet o… Læs mere
16/11 -
Kulegravning af AMU
Den længe ventede analyse om "Kulegravning af AMU-området" er nu offentliggjort. Undervisningsministeriet er de seneste år gennem en række tils… Læs mere
16/11 -
ERFA konference om meritvejsordningen
TUR afholder meritvejskonference 24. - 25. november "Meritvejen" er fortsat en helt central og afgørende uddannelsesordning inden for transport… Læs mere
15/11 -
Nyt transportspil
Nyt transportspil skal tiltrække unge, styrke uddannelse og forbedre branchens image. Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU, har netop bevill… Læs mere
11/11 -
Forlig om ulovlig kopiering af materialer fra TUR Forlag
TUR Forlag har netop indgået forlig i en sag, hvor en skole ulovligt, og i et større omfang, har kopieret undervisningsmaterialer fra TUR Forlag. … Læs mere
11/11 -
Konference for censorer
TUR afholder konference om svendeprøver for censorer og faglærer inden for lager, - vejgodstransport og personbefordringsområdet (bus). TUR har… Læs mere
10/11 -
Transportuddannelserne holder skansen på praktikpladserne
Undervisningsministeriet har netop offentliggjort september måneds praktikpladsstatistik, som viser en overordnet stigning i antallet af praktikpl… Læs mere
9/11 -
Skuffelse over regeringens forslag til finanslov
Både arbejdsgiverorganisationer, 3F og erhvervsskolerne udtaler skuffelse over regeringens forslag til finanslov, der imod alle forventninger fast… Læs mere
8/11 -
TUR gjorde status på årets strategikonference
En lang række af TURs indsatsområder for 2011 og 2012 er allerede nu opfyldt, og andre godt på vej til implementering. Dette blev konklusi… Læs mere
8/11 -
Tre prismodtagere hædres af Mogens Findalen Fonden
Hæderslegatet fra Mogens Findalen Fonden blev den 3. november uddelt for sidste gang. Prismodtagerne, som hver fik tildelt et legat, blev hyldet f… Læs mere
7/11 -
Ingen nye AMU-udbudsgodkendelser
AMU-udbudsrunden for nye private udbydere inden for transportområdet er nu afgjort og meddelelsen er klar: Der udstedes ingen nye godkendelser i d… Læs mere
3/11 -
Nyt system testes til lageruddannelserne
Navision, som har været skolernes foretrukne lagerstyringsprogram, vil fra 1. januar ikke længere blive supporteret af Microsoft, og det overvejes… Læs mere