Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for AMU

18. november 2011

TUR har netop indsendt en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 2012 på AMU-området. Samtidig har TUR ansøgt Undervisningsministeriet om midler til udvikling og ajourføring af AMU-uddannelser og analyser inden for alle transporterhvervets uddannelser.

Hvert år indleverer TUR en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse, også kaldet "AMU behovsredegørelse", som beskriver og analyserer transportbranchens uddannelsesbehov og redegør for forventningerne til det kommende års AMU-aktivitet.

Med afsæt i denne behovsredegørelse ansøges der om midler til udvikling og ajourføring af AMU, herunder udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt analyser, som vil kunne belyse centrale områder i transportbranchen, herunder specifikke uddannelsesbehov.

Ansøgningen indeholder en arbejdsmarkedspolitisk beskrivelse for hvert brancheområde samt en redegørelse for de tiltag, der søges midler til. Det drejer sig om følgende brancheområder:

  • Vejgodstransport 
  • Lager og terminal 
  • Personbefordring
  • Redder
  • Lufthavn
  • Togklargøring
  • Lokomotivfører 
  • Erhvervsfiskere
  •  Havn og terminal

TURs arbejdsmarkedspolitiske redegørelse for 2012 kan hentes her: >klik her<


- TUR


facebook twitter