ERFA konference om meritvejsordningen

16. november 2011

TUR afholder meritvejskonference 24. - 25. november

"Meritvejen" er fortsat en helt central og afgørende uddannelsesordning inden for transportområdet. Det er derfor af stor betydning, at der findes et fælles nationalt udgangspunkt for håndteringen af kompetenceafklaringsprocessen, såvel for deltagerne som for hele transportbranchen.

De løbende erfaringsudvekslinger mellem TUR og skolerne om håndteringen af meritvejsforløbene har stor betydning for kvaliteten i uddannelsesordningen og derfor afholdes der igen i år ERFA-konference om "Meritvejen". Konferencen finder sted den 24. - 25. november i Faaborg.

På konferencen vil der blandt andet blive arbejdet med følgende spørgsmål:

  • Tilskudsordninger og økonomiberegninger
  • Fagmål/lokale undervisningsplaner (LUP)
  • Elektronisk afklaringsværktøj
  • Logbøger og deres udformning. Hvordan bruges de? Er der brug for anden opbygning af materialet?
  • Nyt fra TUR - herunder praktikpladstal og frafald
  • Nye TUR/TSU projekter på vej: "Uddannelsesambassadører" og "Sådan bliver du faglært uden bump på vejen"

Herudover vil der blive rig lejlighed til erfaringsudveksling mellem skolerne.

I lighed med sidste års konference er der også i år allerede tilmeldt mange skoler. Der er dog fortsat ledige pladser på konferencen. Tilmelding kan ske hos TUR ved Jane Ellingsen via mail: je@tur.dk


- TUR
facebook twitter