Faglærere og censorer mødtes til konference om svendeprøver

23. november 2011

TUR har afholdt tre regionale konferencer for censorer og faglærere inden for lager-, vejgods- og personbefordringsuddannelserne.

Konferencer om svendeprøver har tidligere været forbeholdt censorer, men efter ønske fremført på tidligere års konferencer og fra skolelederne, var der i år både indbudt faglærere og censorer. I alt deltog der 50 censorer og 28 faglærere fordelt på tre regionale konferencer, hvor hovedvægten var lagt på erfaringsudveksling i de respektive faggrupper; lager-, vejgods- og personbefordringsuddannelserne.

Konferencerne blev indledt med en overordnet gennemgang af strukturen i lovgivningen inden for erhvervsuddannelserne. Her blev der især lagt vægt på skolernes lokale undervisningsplan som udgangspunkt for censorernes forberedelse til svendeprøverne. Derudover blev der orienteret om de seneste revisioner af TURs erhvervsuddannelser, om svendeprøvevejledninger, uddannelsesjournaler og virksomhedsgodkendelser.

Deltagerne gav samstemmende udtryk for, at det havde været gavnligt og interessant med erfaringsudvekslingen i faggrupperne, og at det gav et positivt udbytte, at der også deltog faglærere.

Konferencerne blev afholdt i henholdsvis Kolding, Randers og Køge den 16., 17., og 18. november.
De næste konferencer for censorer og faglærere planlægges at finde sted i løbet af maj 2013.


- TURfacebook twitter