Forlig om ulovlig kopiering af materialer fra TUR Forlag

11. november 2011

TUR Forlag har netop indgået forlig i en sag, hvor en skole ulovligt, og i et større omfang, har kopieret undervisningsmaterialer fra TUR Forlag.

Skolen, som har ageret samarbejdsvillig i sagen, har indvilliget i at betale et erstatningsbeløb for den ulovlige kopiering.

Set i lyset af sagens alvorlige karakter vil TUR Forlag fremover være særlig opmærksom på anvendelsen af forlagets undervisningsmaterialer i skolesystemet og vil håndhæve sine rettigheder i den udstrækning, dette måtte anses for nødvendigt.


- TUR


facebook twitter