Ingen nye AMU-udbudsgodkendelser

7. november 2011

AMU-udbudsrunden for nye private udbydere inden for transportområdet er nu afgjort og meddelelsen er klar: Der udstedes ingen nye godkendelser i denne udbudsrunde.

Den tidligere Undervisningsminister, Troels Lund Poulsen, igangsatte den 10. juni i år en særlig og ekstraordinær udbudsrunde inden for transportområdets AMU-uddannelser. Som noget særligt var denne udbudsrunde forbeholdt ansøgere med status som private kørelærere.

Udbudsrunden er nu afsluttet og Uddannelsesstyrelsen meddeler ansøgerne i deres afgørelse, "at der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udstedes nye udbudsgodkendelser i forbindelse med denne udbudsrunde."  

Hans Christiansen, sekretariatschef i TUR, udtaler:

- Allerede i 2009 af gav TUR melding til VEU (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) om, at der ikke findes et aktuelt behov for yderligere udbydere på vores brancheområde. Den markante aktivitetsnedgang i hele 2011 understøtter naturligvis ministeriets beslutning. Og det er i hvert fald svært at finde et objektivt grundlag for flere udbydere i en situation, hvor de allerede godkendte skoler, har store problemer med stærkt faldende aktivitet.

Ministeriets beslutning om ikke at udvide antallet af udbydere på nuværende tidspunkt bygger på nye oplysninger om, at aktiviteten er faldet med yderligere 25 % i 2. kvartal 2011.


- TUR
facebook twitter