Initiativer for flere praktikpladser

22. november 2011

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har alle partierne i Folketinget, med undtagelse af Liberal Alliance, indgået en aftale om at skaffe 10.400 flere praktikpladser.

Aftalen omfatter en videreførelse af initiativer fra 2011:

  • Præmie- og bonusordning på op til 70.000 kroner til private og offentlige arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev.
  • Løntilskud på 30 kroner i timen de første syv måneder af praktiktiden til private og offentlige arbejdsgivere, der indgår egu-praktikaftaler.
  • Styrket uddannelsesgaranti, så alle elever, der i 2012 påbegynder trin 1 i skolepraktik, får adgang til skolepraktik i uddannelsens øvrige trin.
  • Kampagne for flere praktikpladser, som giver virksomheder bedre og lettere adgang til oplysninger om at ansætte elever.


Herudover omfatter følgende initiativer til en yderligere styrkelse af indsatsen for flere praktikpladser:

  • 3.000 ekstra skolepraktikpladser.
  • Forsøg med praktikpladscentre på erhvervsskoler. Centrene skal blandt andet oprette fællesskaber af praktikvirksomheder, som skal give skolepraktikelever mulighed for at komme på praktikophold i flere virksomheder efter en forud fastlagt plan. Der skal blandt andet gøres forsøg med, om skolerne kan løfte ansvaret for elevens samlede uddannelse.

Regeringen vil herudover nedsætte en arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan man kan sikre en øget, ubureaukratisk og omkostningseffektiv brug af sociale klausuler om praktikpladser i offentlige udbud.


- TUR
facebook twitter