Konference for censorer

11. november 2011

TUR afholder konference om svendeprøver for censorer og faglærer inden for lager, - vejgodstransport og personbefordringsområdet (bus).

TUR har inviteret alle censorer inden for de nævnte områder til at deltage i en konference om svendeprøver. Desuden er skolerne inviteret til at deltage med én faglærer fra hvert af de tre områder.

Det er første gang TUR afholder en svendeprøvekonference, hvor der er deltagelse af både branchens censorer og skolernes faglærere. Hensigten er at give mulighed for erfaringsudveksling mellem censorer og faglærere tilknyttet de forskellige skoler, hvad angår svendeprøver samt trin 1 på busområdet.

Desuden vil TUR sætte fokus på de nye uddannelsesordninger, der trådte i kraft 1. juli 2011, og på de kommende europæiske surringsstandarter og deres betydning for undervisning og prøver.

Konferencen afholdes tre steder i landet:

  • 16. november - AMU SYD i Kolding
  • 17. november - Tradium i Randers
  • 18. november - EUC Sjælland i Køge

Har man endnu ikke husket at tilmelde sig, kan man kontakte Jane Ellingsen på je@tur.dk


- TUR

facebook twitter