Kulegravning af AMU

16. november 2011

Den længe ventede analyse om "Kulegravning af AMU-området" er nu offentliggjort.

Undervisningsministeriet er de seneste år gennem en række tilsynssager blevet opmærksom på, at der i AMU-systemet kan foreligge uhensigtsmæssige økonomiske og styringsmæssige incitamenter.

På den baggrund iværksatte ministeren i april måned en kulegravning af AMU-området med henblik på at komme med anbefalinger til forbedringer og dermed imødegå misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU-systemet.

Analysen indeholder en grundig gennemgang af overordnede problemstillinger i det samlede indholds- og styringsmæssige set-up i forhold til hele AMU-programmet. Herudover går analysen i dybden med specifikke problemer omfattende en grundig beskrivelse af AMU-systemet og godtgørelsesordningen, konkrete tilsynssager (misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU og VEU-godtgørelse), styringssystemet i AMU og risici for uhensigtsmæssig anvendelse af AMU og VEU-godtgørelse samt allerede igangsatte initiativer og deres forventede virkning.

Analysen vurderes at være et godt bidrag til det videre arbejde med at sikre, at et af landets vigtigste uddannelsesprogrammer fortsat kan fungere efter hensigten. Som det påpeges i analysen: 

"Mere end en million personer deltager årligt i arbejdsmarkedsuddannelser. Derved løfter AMU en væsentlig uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk opgave med at uddanne målgruppen af faglærte og ufaglærte. Det bidrager til en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken, der har til formål at understøtte udviklingen på arbejdsmarkedet."

Rapporten kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside: >Klik her<


- TUR
 

facebook twitter