Markant nedgang i AMU-aktiviteten

25. november 2011

De fleste skoler oplever i år et markant fald i AMU-aktiviteten. Inden for TURs område er aktiviteten faldet med 33 % de første seks måneder af 2011 sammenlignet med samme periode sidste år.

Fire gange om året offentliggør Undervisningsministeriet tallene for den samlede AMU-aktivitet opgjort på efteruddannelsesudvalg, de fælles kompetencebeskrivelser (FKB) og uddannelsesmål (hver enkelt kursus). Tallene for de to første kvartaler af 2011 viser et samlet fald på 33 % inden for TURs område.

Det er især inden for 6-ugers selvvalgt uddannelse, at man kan se en drastisk nedgang. Hvor seks ugers selvvagt uddannelse udgjorde 28 % af den samlede AMU-aktivitet inden for TURs område i første halvår af 2010, udgør de i år kun 8 %. Dette ses som et direkte resultat af den tidligere regerings indførelse af loft over kurser på 3500,-, som især har ramt de ledige og deres muligheder for at benytte sig af certifikatgivende kurser inden for transportområdet. På dette område forventes der dog en ændring til en højere aktivitet i 2012, idet den nye regering ifølge finanslovsforhandlingerne, fjerner prisloftet med virkning fra 1. april 2012.

Inden for området lager- og logistik ser man et kraftigt fald i aktiviteten på 45 % sammenlignet med 2010. Her er det især "Gaffeltruck certifikatkursus B", som gør udslaget. I 2010 udgjorde dette uddannelsesmål 11.999 elevuger i første halvår af 2010, hvor der i år er registreret 6.576 elevuger de første to kvartaler. Dette svarer til en nedgang på 45 %.

På godstransportområdet er der registreret et samlet fald på 33 %. På uddannelsesmålet "Godstransport med lastbil", som er et af de mest benyttede kurser inden for godstransport, er der registreret et fald på 40 %.  På "kørsel med vogntog" er nedgangen knap så kraftigt. Her er registret et fald på 17 %, mens der på "EU-Efteruddannelse for godschauffører" er registreret stort set det samme antal elevuger som for første halvår 2010.


- TURfacebook twitter