Skuffelse over regeringens forslag til finanslov

9. november 2011

Både arbejdsgiverorganisationer, 3F og erhvervsskolerne udtaler skuffelse over regeringens forslag til finanslov, der imod alle forventninger fastholder prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Danske Erhvervsskoler udtrykker skuffelse over regeringens forslag til finanslov. I en pressemeddelelse tilkendegiver foreningen, at en tiltrængt genopretning af erhvervsskolernes stramme økonomi er udeblevet samtidig med, at de aktivitetsdæmpende foranstaltninger på voksen- og efteruddannelsesområdet fastholdes og praktikpladssituationen lappes med 1.500 skolepraktikpladser.

Formanden for Danske Erhvervsskoler, Peter Amstrup udtaler:
"AMU bløder. 50 % færre ledige kommer i dag på AMU-kursus. Dette skyldes især VK-regeringens prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, der har udelukket ledige fra kurser inden for transport og svejsning. Samtidig er nedgangen på 30 % blandt lønmodtagerne, hvilket er forårsaget af de aktivitetsdæmpende foranstaltninger i Genopretningspakken fra 2010."

"På grund af den faldende AMU-aktivitet tænker mange erhvervsskoler på at lukke aktiviteter. De fyrer lærere og går med svære overvejelser om, hvorvidt de er nødt til at nedlægge nogle af de udstyrskrævende faciliteter. Det betyder, at erhvervslivet kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, når virksomhederne igen begynder at efterspørge medarbejdere", siger Peter Amstrup.

Hos TUR genkender man skuffelsen over den manglende handling på området fra regeringens side og mener, at det kan skade beskæftigelsen på sigt.

"På det netop afholdte dialogmøde med AMU-skolerne oplevede TUR en stærk forventning, eller måske snarer forhåbning, om at det skadelige prisloft på 6 ugers selvvalg uddannelse vil blive ophævet", fortæller Hans Christiansen, sekretariatschef i TUR og fortsætter:

"Nedgangen i AMU-programmet har nu været så voldsom, at det udgør en fremtidig trussel mod AMU-systemet og evnen til at imødekomme efterspørgelsen på arbejdskraft i fremtiden. Det er fuldt forståeligt, at der er en udtalt skuffelse i skolesystemet lige nu".

Også hos DTL er samme spørgsmål omtalt i en pressemeddelelse, hvor DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm udtaler: "Der var en klar forventning hos DTL efter meldingen fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) på LO's kongres tidligere på ugen om, at prisloftet på de 3.500 kr. ville blive fjernet i forbindelse med finansloven".

Og netop denne holdning deler 3F, som undrer sig over dette hak til de ledige fra regeringens side, som på mange måder står i direkte kontrast til den politik, regeringen har sat i udsigt med løfter om mere fokus på omskoling og uddannelse af ledige.

"3F forstår ikke, at regeringen beholder det loft, VK-regeringen lagde på prisen, når ledige skal have uddannelse. Prisloftet forhindrer, at de ledige tager kurser, der kan skaffe dem i beskæftigelse. Samtidig leder man i 3F forgæves efter initiativer i finansforslaget, der kan modvirke social dumping", afslutter Poul Erik Skov Christensen.


- TUR

facebook twitter