Tre prismodtagere hædres af Mogens Findalen Fonden

8. november 2011

Hæderslegatet fra Mogens Findalen Fonden blev den 3. november uddelt for sidste gang. Prismodtagerne, som hver fik tildelt et legat, blev hyldet for deres særlige indsats og engagement på uddannelsesområdet.

Mogens Findalen Fonden uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, en organisation eller en institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser.

Mogens Findalen Fonden er oprettet i Mogens Findalens minde. Mogens Findalen var aktiv i TUR i næsten 20 år, satte sit markante præg på udviklingen af transportuddannelser i Danmark med sine altid konstruktive og fremadrettede holdninger.

I år blev prisen uddelt for sidste gang til følgende prismodtagere:

Jørgen Nielsen - Faglærer, Teknisk Skole Silkeborg
Jørgen har ydet en meget engageret og stor indsats i forhold til uddannelse inden for trafiksikkerhed.
Jørgen har således udviklet:
Rat & Risiko, et særligt uddannelseskoncept i trafiksikkerhed der aktuelt gennemføres på alle grundforløb på Silkeborg Tekniske Skole. Projektet forventes  udbredt først på de tekniske skoler i Østjylland, og på sigt på landsplan.
Jørgen har udviklet et særligt Trafiksikkerhedskursus for virksomheder, der foreløbig er gennemført som forsøg i Ringkøbing/Skjern Kommune, med stor succes.

Miljø Team A/S - Virksomhed, der indsamler og håndterer dagrenovation for bl.a. kommuner og virksomheder.
Miljø Team A/S har fået tildelt Mogens Findalens hæderslegat for deres særlige indsats på uddannelsesområdet, som går ud på, at de tilbyder alle virksomhedens chauffører at blive faglærte - og herunder bruge meritvejen.

De har samtidig i deres kvalitetshandlingsplan et direkte mål om at øge andelen af faglærte medarbejdere og etablerede således et uddannelsesudvalg i 2009, der målrettet arbejder med at informere chaufførerne om muligheden for at opnå faglært status og motivere medarbejderne hertil. 

Miljøteam A/S har endvidere været initiativtager til at etablere et projekt, hvor der bl.a skrives en folder; "Sådan får du faglærte chauffører til at styre udenom forhindringerne undervejs", der hjælper virksomheder og chauffører til at undgå de faldgrupper, der er i et uddannelsesforløb.

Niels Birk - Terminalchef hos Danske Fragtmænd, Aalborg
Niels Birk har siddet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) transport og logistik på AMU Nordjylland i ca. 5 år og de sidste to år som formand. Han har i høj grad præget diskussionerne om vigtigheden af uddannelse og håndtering af de svage unge og generelt hævet niveauet i udvalget.

Hans engagement understreges af, at han som uddannelsesansvarlig hos Danske fragtmænd i Aalborg igennem de sidste mange år konstant har haft 7-9 lager- logistiklærlinge som han oplæringsmæssigt, socialt og menneskeligt engagerer sig dybt i. Samtidig stiller han store krav til lærlingenes arbejdsindsats og adfærd i virksomheden.

Niels har deltaget i samtlige skolepraktik "ansættelsessamtaler" og fulgt med i de unges videre færd. Endvidere har Niels fungeret som censor i svendeprøverne på lager- logistikuddannelserne.Fra venstre: Niels Birk fra Danske Fragtmænd, May Mühlendorf; Mogens Findalens hustru,  Pia Kjær Øulee fra Miljø Team og Thea Gyldenørh fra Teknisk Skole Silkeborg, som modtog prisen på vegne af Jørgen Nielsen.


Læs mere om Mogens Findalen Fonden og se tidligere års prismodtagere >klik her<


- TUR


 

 

facebook twitter