TUR gjorde status på årets strategikonference

8. november 2011

En lang række af TURs indsatsområder for 2011 og 2012 er allerede nu opfyldt, og andre godt på vej til implementering.

Dette blev konklusionen på TURs årlige strategikonference, som i år blev afholdt hos 3F i Kampmannsgade den 3. november, hvor der blev foretaget en status på den fastlagte uddannelsespolitiske strategi for 2011-2012.

I lighed med andre brancheområder har transportområdet i perioden været påvirket af de økonomiske konjunkturer på nationalt og internationalt niveau. Dette har påvirket det uddannelsespolitiske landkort, som i perioden har oplevet store ændringer i forhold til uddannelseskapacitet, udbud, adgang til uddannelse og rammer for gennemførelse af uddannelse i det offentligt finansierede system.

TURs uddannelsespolitiske indsats
TURs bestyrelse har det sidste år haft fokus på den generelle uddannelsespolitiske og beskæftigelsesmæssige indsats i branchen. Dette har omfattet løbende drøftelser af hele AMU-uddannelsesprogrammet, herunder sikring af levering af uddannelser til branchens virksomheder og kernemedarbejdere.

Centrale elementer i dette arbejdet har været kulegravning af AMU, udbudsstyring og uhensigtsmæssigheder i denne sammenhæng, tilsynssager, kvalitetssikring, private udbydere, VEU-centre, kompetenceudvikling og merit- og realkompetenceudvikling.

I forhold til AMU-programmet har TUR udviklet en ny FKB, "Transportoptimering", for
nøglemedarbejdere i transportbranchen. "Transportoptimering" i AMU skal forstås som en
komplementær størrelse i forhold til EUDs trin 3. Denne nye FKB forventes i drift inden årets
udgang.

Ligeledes har EUD-området været løbende behandlet. Dette har omfattet løbende justeringer af
uddannelsesordninger, tilrettelæggelse af kommende initiativer (udviklingsredegørelsen for 2012),
indsats for flere praktikpladser, frafald, oprustning i forhold til censoruddannelse,
opgavekommissioner og svendeprøver.

De lokale uddannelsesudvalg
I perioden har TUR iværksat en særlig indsat i forhold til arbejdet med de lokale
uddannelsesudvalg. Dette har omfattet en styrkelse af registreringen af medlemmer, en bedre
information mellem TUR og LUU, samt udarbejdelse af materialer for medlemmer af LUU. Det
lokale uddannelsesudvalg har nu deres eget fremhævede rum på TURs hjemmeside.

Arbejdet i brancheudvalgene
Alle TURs brancheudvalg er aktive og stærke repræsentanter for de enkelte brancheområders uddannelsespolitiske interesser. TUR vil fremover styrke samspillet mellem de enkelte udvalg med henblik på løbende erfaringsudveksling og koordinering.

Internationalt
På det internationale område fortsætter TUR med at indtage en toneangivende position i EuroTra,
hvor TUR i perioden har erhvervet vicepræsidentposten i organisationen.

Bilateralt har TUR et meget nært samarbejde med TYA i Sverige, med hvem TUR løbende udveksler erfaringer blandt andet i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for chauffører.

Det fremtidige uddannelsespolitiske arbejde
Herudover havde TURs Strategikonference i år særligt fokus på regeringsgrundlaget og de indsatsområder som den nye regering har varslet i forhold til uddannelsesområderne inden for EUD og AMU-områderne. Tillige naturligvis beskæftigelsesindsatsen.

Konferencen har således taget afsæt til, at TURs bestyrelse og brancheudvalg i nærmeste fremtid vil påbegynde arbejdet med at finde platforme for transportbranchens uddannelsespolitiske interesser i forhold til regeringsgrundlaget.

Hent TURs strategiplan 2011-2012 > Klik her<


- TUR

facebook twitter