TUR vil gøre en særlig indsats for flere praktikpladser

29. november 2011

TUR har iværksat en bred vifte af initiativer i arbejdet med at tilvejebringe flere praktikpladser på transportområdet. Flere er på vej i det kommende år.

Initiativerne beskrives i TURs udviklingsredegørelse for erhvervsuddannelserne på transportområdet - den såkaldte EUD redegørelse, som hvert år indsendes til Undervisningsministeriet.  Heri gives en status på erhvervsuddannelserne og på forventede ændringer i strukturer og indhold for alle uddannelser inden for TURs område.

I EUD redegørelsen for 2012, lægger TUR stor vægt på praktikpladsindsatsen, som blandt andet udmønter sig i en række aktiviteter, der bl.a. omfatter

DM for transportlærlinge
DM for transportlærlinge demonstrerer transportuddannelsernes høje faglige niveau over for virksomheder og medarbejdere og viser, at værdien af disse uddannelser er et oplagt middel til fremtidig rekruttering.

Løbende information til virksomheder om rammer, vilkår og bonusordninger
TUR afsætter betragtelige midler til løbende at informere virksomheder om rammer, vilkår og bonusordninger, som bl.a. gøres via udsendelse af nyhedsbreve, levering af artikler til aviser og fagblade mm. 

Deltagelse på transportmessen i Herning
TUR har i år deltaget med selvstændig stand på transportmessen i Herning med henblik på at videreformidle viden om lærlingeuddannelserne til virksomheder og andre relevante personer i branchen.

Online virksomhedsgodkendelse
Der udvikles pt. en online løsning til online virksomhedsgodkendelse, som vil lette administrationen omkring dette og gøre det nemt og hurtigt for virksomhederne at søge om godkendelse til lærlinge. 

Uddannelsesambassadører
TUR deltager i et projekt med en række brancheorganisationer om "uddannelsesambassadører", som er et projekt der sigter mod at etablere en ordning, hvor færdiguddannede lærlinge opsøger virksomheder og fortæller om deres erfaringer med transportuddannelserne.

Støtte til lokale uddannelsesudvalg
TUR betragter arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg som afgørende for at succes kan opnås i forhold til tilvejebringelse af flere, gode og relevante praktikpladser i de enkelte virksomheder. Derfor har TUR i 2011 iværksat en kampagne med formålet at styrke kommunikationen mellem TUR og LUU og støtte udvalgene i deres arbejdet med at opsøge praktikpladser.

AER projekter i samarbejde med LUU
AER støtter projekter med målrettet indsats for praktikpladsområdet. TUR vil fremover have større fokus på denne ordning og indgå i samarbejder med lokale uddannelsesudvalg og skoler om ansøgning af midler til opdyrkning områder, hvor der er potentiale for flere praktikpladser.

Analyse af frafald på erhvervsuddannelserne
TUR har igangsat en analyse af årsagerne til frafald på erhvervsuddannelserne med primært fokus på frafald på hovedforløbet. Undersøgelsen omfatter en nøje undersøgelse af virksomhedernes håndtering af de unges uddannelsesforløb under praktikuddannelsen med henblik på at kunne identificere og mindske de faktorer, der kan være årsag til frafald.

Læs mere om TURs initiativer på praktikpladsområdet og status for de enkelte erhvervsuddannelser i "EUD Udviklingsredegørelsen" >Klik her


- TUR


facebook twitter