Alle EUD elever skal have et nyudstedt chaufføruddannelsesbevis

31. oktober 2011

Alle elever, der gennemfører en EUD, hvor kørekort C eller D er obligatorisk, vil få udstedt et CUB under deres uddannelse.

Som et led i de nye uddannelsesordninger, der trådte i kraft sommeren 2011, skal alle EUD elever, der gennemfører en faglig uddannelse, hvor kørekort C eller D er obligatorisk, have udstedt chaufføruddannelsesbevis - det såkaldte CUB.

Dette sikrer, at alle, der har gennemført en erhvervsuddannelse og er blevet faglært, er fuldt opdateret med ajourførte kørekort og certifikater. Dette betyder også, at elever, der allerede har erhvervet sig et CUB gennem obligatorisk efteruddannelse, eller gennem AMU chaufføruddannelser, også skal gennemføre faget "grundlæggende kvalifikationsuddannelse" og aflægge både praktisk og teoretisk prøve på samme måde som de andre elever.

Fordelen ved dette er, at man, uden at få forlænget sin uddannelse, har et nyudstedt og gratis CUB, og dermed sikrer, at der går fem år før man skal på den lovpligtige efteruddannelse.


- TUR

facebook twitter