AMU Dialogmøde 27. oktober 2011

28. oktober 2011

Regeringsgrundlaget blev drøftet på dialogmøde for AMU skoler

På årets sidste AMU dialogmøde var regeringsgrundlaget for den kommende uddannelsespolitik i fokus.

42 uddannelseschefer og - ledere deltog, da TUR afholdte AMU dialogmøde på Learnmark i Horsens den 27. oktober. Her kunne skolerne melde om fortsat stagnation og tilbagegang i AMU aktiviteterne på transportområdet. Den nye regerings tiltag på det uddannelsespolitiske område ventes derfor med spænding, herunder især tre af regeringens hovedmålsætninger:

• Mere uddannelse til dem, der har fået mindst uddannelse
• Bedre kvalitet i ungdomsuddannelserne
• Bedre aktivering af ledige

De positive udmeldinger om at løfte den samlede aktivitet og give flere ufaglærte en kompetencegivende uddannelse vurderes at ville styrke af hele AMU-programmet og samtidig sikre vækst på EUD-området.

Sekretariatschef i TUR, Hans Christiansen, kunne konstatere, at de fremsatte målsætninger endnu ikke er blevet materialiseret, og at det derfor ikke vides, hvordan regeringen vil indfri disse.

Herudover præsenterede TUR skolerne for nyt fra de forskellige brancheområder, TURs indsats i forhold til LUU, TURs faglæreruddannelser for 2012, samt nyheder i AMU systemet generelt.

TURs præsentation til dialogmødet kan hentes her: - Klik her - 

AMU dialogmøder afholdes i 2012 på flg. tidspunkter:
1. marts 2012 i TUR
7. juni 2012 på AMU Fyn
11. oktober 2012 på Transportuddannelsescenter Djursland


- TUR


facebook twitter