Læseforskning var hovedtemaet på årets gaffeltruckkonference

21. oktober 2011

TURs årlige gaffeltruckkonference satte fokus på indsatsen i forhold til kursusdeltagere med særlige forudsætninger, herunder ordblinde, læsesvage og hørehæmmede.

95 faglærere deltog på TURs gaffeltruckkonference, hvor hovedtemaet var læse- og stavevanskeligheder hos elever og kursister. Ina Borstrøm, selvstændig læsekonsulent, fortalte på konferencen om, hvordan man kan hjælpe den læsesvage i undervisningen og om hvordan man arbejder med læseforståelse i praksis. Der blev taget udgangspunkt i eksempler fra lærebogen til gaffeltruck og gaffelstabler og demonstreret herudfra, hvor vanskeligt det kan være at skrive letlæselige fagbøger. Derudover blev der givet gode og enkle råd til, hvordan man generelt kan forbedre undervisningsmaterialer og tilrettelægge undervisningen, så der også tages hensyn til elever og kursister med særlige forudsætninger.  

Oplægget blev fulgt op af et indlæg fra uddannelseskonsulent Poul Christensen fra 3F om 3Fs indsats i forhold til ordblinde og læsesvage med udgangspunkt i et eksempel på, hvordan en ordblind har gennemført kloakmestereksamen.

Max Jensen fra AMU Hjælpemidler satte fokus på de muligheder, der findes for hjælp i form af "IT-rygsække, programmer mv., samt hvor og hvordan man søger hjælp.

Derudover var der tekniske nyheder fra truckfabrikanter og oplæg fra Arbejdstilsynet, samt et oplæg fra TUR om turteori.dk og gaffeltruckprogrammet.

TUR vil gerne takke alle deltagerne for deres aktive medvirken til en vellykket og spændende konference.


- TURfacebook twitter