Positive udmeldinger på EUD dialogmøde

18. oktober 2011

På EUD dialogmødet i sidste uge blev der bragt gode nyheder om både bonusordninger og meritafklaringer af lufthavnselever.

Hvert år afholder TUR dialogmøde for erhvervsskolerne, hvor der bliver udvekslet erfaringer og sat fokus på nye tiltag i erhvervsuddannelserne. I sidste uge blev efterårets dialogmøde afholdt i Odense, hvor blandt andet bonusordningernes effekt blev diskuteret.

Her blev det tilkendegivet, at det er skolernes klare opfattelse, at både præmieordningen og muligheden for optjening af bonus har været med til at skaffe flere lærepladser på transportområdet. Årsagen er, at det nedsætter udgifterne til at have en lærling, og at en lærling dermed ikke længere er en udgift set i forhold til den produktion lærlingen kan bidrage med. Dertil kommer det faktum, at ordningen har sat øget fokus på lærlingeuddannelserne. Efter alt at dømme, har ordningen altså virket efter hensigten på transportområdet.

På mødet kunne TEC Hvidovre endvidere fortælle, at antallet af meritafklaringer på lufthavnsområdet i øjeblikket er stort, og at antallet af indgåede uddannelsesaftaler har været næsten eksplosivt det seneste års tid. Dette er en kærkommen opmuntring i en tid, hvor mange skoler har oplevet et massivt fald i AMU-aktiviteten i forhold til sidste år.

TUR vil gerne benytte lejligheden til at takke skolerne for deres deltagelse og bidrag på dialogmødet.


- TUR
facebook twitter