Tid til indstilling af nye prismodtagere

7. september 2011

Sidste frist for indstilling af legatmodtagere til Mogens Findalen Fonden er fredag den 7. oktober.

Mogens Findalen Fonden uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, en organisation eller en institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser. Legatet gives i tilfælde, hvor der er lagt særlig vægt på uddannelse af personer og grupper, der normalt er kortuddannede, og som ikke har særlige traditioner for kompetenceudvikling via uddannelse. Den særlige indsats kan tillige være rettet mod at højne status for faglig uddannelse.

I 2010 fik tre enkeltpersoner overrakt et hæderslegat fra Mogens Findalen Fonden.

Fonden bestyres af Transporterhvervets Uddannelser, hvis bestyrelse hvert år efter ansøgningsfristens udløb vurderer de indkomne indstillinger til hæderslegatet og udpeger prismodtageren.  

Ansøgere kan indstille en person eller en organisation/institution til hæderslegatet. Der kan ikke søges på egne vegne. Fonden bestemmer størrelse af det beløb, der uddeles. Prisen uddeles på TURs årlige strategikonference eller ved et lignende arrangement, som afholdes i fjerde kvartal hvert år. Sidste frist for indstilling af legatmodtagere er fredag den 7. oktober.

I år er sidste år, Mogens Findalen fonden uddeler hæderslegatet.

Læs mere om Mogens Findalen Fonden og sidste års prismodtagere her.


- TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter