Lokale uddannelsesudvalg udvekslede erfaringer på konference

28. september 2011

I sidste uge afholdte TUR to regionale konferencer for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg (LUU), hvor udvalgene blev præsenteret for "Projekt LUU", og hvor der blev tid til en dialog om arbejdet i udvalgene.


På konferencerne præsenterede TUR en række initiativer fra "Projekt LUU", som skal være med til at understøtte arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg, samt styrke kommunikationen mellem de to parter. Der blev også udvekslet erfaringer udvalgene imellem, samt skabt en god dialog om udvalgenes arbejdsopgaver og om tilrettelæggelsen af møderne i de forskellige udvalg.

Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg fik præsenteret følgende tiltag:

  • Resultatet af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt LUU-medlemmerne
  • En ny håndbog målrettet LUU
  • Et nyt forum på TURs hjemmeside, hvor medlemmerne kan finde relevant information om udvalgsarbejdet: www.tur.dk/luu
  • TURs kvartalsvise nyhedsbrev målrettet LUU
  • TURs nye velkomstpakke til nyudpegede medlemmer
  • Registrering af LUU-medlemmer. Hvordan er proceduren, og hvordan sikrer vi opdaterede oplysninger om alle udvalgsmedlemmer?


Konferencerne blev afholdt for alle organisationsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg den 20. september på AMU Syd i Kolding og den 22. september på TEC i Hvidovre.

TUR vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de fremmødte for deres deltagelse og for at dele deres erfaringer med arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. 


- TUR

 

 

 

facebook twitter