Nyheder

December 2012

20/12 -
Nye regler om kørekort træder i kraft 19. januar 2013
De nye regler er en følge af et EU-direktiv og betyder, at der sker en række ændringer inden for kørekortområdet. Direktivet betyder bl.a., at… Læs mere
19/12 -
Nyt ADR-bevis fra 1. januar 2013
Fra nytår indføres nyt ADR-bevis, som fremover vil udstedes som et plastkort af samme format som kørekort og kreditkort. Fra 1. januar 2013 sk… Læs mere
17/12 -
Den seneste praktikpladsstatistik
Ministeriet for Børn og Undervisning har netop offentliggjort den seneste praktikpladsstatistik, der er opgjort til og med oktober måned. I 20… Læs mere
17/12 -
TURs uddannelsespris
TUR indkalder kandidater til TURs nyindstiftede uddannelsespris. TURs uddannelsespris er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutio… Læs mere
13/12 -
Konferencedage for censorer inden for gaffeltruck og kran
I alt 250 censorer inden for gaffeltruck og kran har henover de seneste par måneder deltaget i en række konferencedage afholdt af TUR. På grun… Læs mere
13/12 -
Internationalisering i erhvervsuddannelserne
Inspirationsdag med fokus på internationale muligheder i erhvervsuddannelserne. Kvalitetspatruljen har besøgt flere erhvervsskoler, der har sp… Læs mere
11/12 -
Buschauffører er netop blevet faglærte via Meritvejen
6 buschauffører fra De grønne Busser I/S i Hinnerup er netop blevet faglærte med speciale i bybus- og rutebilkørsel. Det er sket via Meritvejen på… Læs mere
6/12 -
Praktikpladspræmien ændres fra årsskiftet
Den nuværende bonus og praktikpræmie, som virksomhederne kan få, når de ansætter en lærling, bliver ændret fra årsskiftet. I de seneste to år … Læs mere
3/12 -
Klæd eleverne på til praktik
Et nyt hæfte til skolerne giver idéer til, hvordan man i samarbejde med erhvervslivet kan klæde eleverne på til praktiktiden. Ministeriet for … Læs mere

November 2012

30/11 -
Nye alderskrav for kørekortkategorierne C, C/E, D og D/E
Hidtil har alderskravet været 18 år for kørekort C (lastvogn) og C/E (påhængskøretøj) samt 21 år for kørekort D og D/E. Fra den 19. januar 2013 æn… Læs mere
29/11 -
Nyt fra BAR
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har netop udgivet en ny udgave af "Jeg kører lastbil". Branchevejledningen er udviklet for at … Læs mere
29/11 -
TUR indleder samarbejde med universitet
TUR har indledt et samarbejde med Aalborg Universitet og AMU Nordjylland om udvikling af faglæreruddannelse og undervisningsmaterialer inden for l… Læs mere
28/11 -
TURs årlige ansøgning om midler til udvikling af AMU
TUR har indsendt den årlige arbejdsmarkedspolitiske redegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning og heri begrundet udviklingsbehovet for a… Læs mere
22/11 -
Akademiuddannelse i International Transport og Logistik
Net AU tilbyder akademiuddannelse i International Transport og Logistik som fjernundervisning. Uddannelsen varer typisk 2-3 år på deltid. … Læs mere
20/11 -
Nye AMU-kurser til buschauffører, der vil køre lastbil
Ministeriet for Børn og Undervisning har godkendt to nye uddannelser i FKB "2728 Grundkompetence chauffører gods". Disse nye kurser uddanner busch… Læs mere
19/11 -
Den seneste praktikpladsstatistik
Årets tredje kvartal viser fremgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler inden for transportområdet. Ministeriet for Børn og Undervisning … Læs mere
15/11 -
Refusion af virksomhedernes udgifter til studietur
TURs parter vil gerne påminde skolerne om reglerne i forbindelse med refusion af udgifter til studieture. Beløbet skal afstemmes efter endt regnsk… Læs mere
14/11 -
Vejledende undervisningsplan for ”Energiøkonomisk kørsel i praktisk rutebilkørsel”
TUR har udarbejdet en vejledende undervisningsplan for det nye AMU mål "47344 Energiøkonomisk kørsel i praktisk rutebilkørsel". Uddannelsesmål… Læs mere
14/11 -
Praktikpladspræmie udløber - ny ordning i 2013
Den gældende praktikpladspræmie på op til 70.000 kr. udløber den 31. december 2012. Med aftalerne for finansloven 2013 er der lagt op til, at der … Læs mere
13/11 -
Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Som en del af den netop vedtagne finanslov, indgik regeringen en bred delaftale på uddannelsesområdet, der bl.a. skal sikre bedre kvalitet i erhve… Læs mere
12/11 -
Fremgang på lageruddannelserne
Antallet af uddannelsesaftaler på lagerområdet har oplevet en fremgang på 28 procent siden 2009. Hvor en række erhvervsuddannelser op… Læs mere
8/11 -
IT-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever
Ordblinde elever skal ikke længere vente på at få udleveret en IT-rygsæk. Det skal ske ved studiestart, så de fra første dag kan få hjælp til at g… Læs mere
8/11 -
Kvalitetssikring af skriftlig svendeprøve på lager
TUR har i fællesskab med skolerne foretaget en kvalitetssikring af den teoretiske (skriftlige) del af svendeprøven inden for lageruddannelsen. … Læs mere
5/11 -
Nyt fra TUR Forlag
Ny udgave af bogen "Obligatorisk efteruddannelse for godschauffører" kan nu bestilles på turforlag.dk. Hvert femte år skal alle chauffører inde… Læs mere

Oktober 2012

30/10 -
Ændring i opgørelsen af minimumsaktiviteten på AMU
Ministeriet for Børn og Undervisning vil i 2013 ændre den måde minimumsaktiviteten på AMU-området opgøres på. Ministeriet for Børn og Undervi… Læs mere
30/10 -
Ændringer i vilkår for udbud af AMU
Alle AMU-udbydere forpligtes fra den 1. januar 2013 til at annoncere samtlige arbejdsmarkedsuddannelser mindst én gang årligt. Derudover afskaffes… Læs mere
29/10 -
TSU hjælper ordblinde på vej
Et TSU projekt skal hjælpe ordblinde chauffører med at blive uddannelsesparate og give dem en bedre hverdag på deres arbejdsplads. I et samarb… Læs mere
25/10 -
Ny vejledning for den praktiske prøve i lastsikring
En ny vejledning for den praktiske prøve i lastsikring træder i kraft 1. januar. Trafikstyrelsen og TUR har haft en dialog omkring undervisnin… Læs mere
25/10 -
Stadig ledige pladser til Erfa Bus
TUR Faglæreruddannelser tilbyder en lang række spændende kurser til faglærere landet over. Lige på trapperne er Erfa Bus, hvor der stadig er mulig… Læs mere
22/10 -
Arbejdsmiljø på havne
BAR transport og engros har udgivet en ny branchevejledning til havnearbejdere. Hvorfor skal der laves en arbejdspladsvurdering (APV)? Hvilke … Læs mere
18/10 -
Beskeden fremgang for transportområdets AMU-kurser
Den seneste AMU-statistik fra Børne- og Undervisningsministeriets databank viser en beskeden fremgang for transportområdets arbejdsmarkedsuddannel… Læs mere
16/10 -
Rapport om erhvervsskolernes samspil med virksomheder
Rapport fra Tænketanken DEA peger på, at erhvervsskolerne kan få meget ud af at samarbejde med virksomheder om vækst og innovation. De danske … Læs mere
15/10 -
AMU dialogmøde med fokus på nye censorordninger
Årets tredje og sidste AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt på Transportcenter Djursland - Tradium den 11. oktober, hvor de… Læs mere
11/10 -
Forslag om afvikling af praktikpladspræmien
Den nuværende praktikpladspræmie, hvor virksomheder kan få op til 70.000 kr., når de indgår en aftale med en erhvervsuddannelseselev, kan blive af… Læs mere
10/10 -
Invitation til reception
Sekretariatschef i TUR Hans Kjeldgaard Christiansen fylder 60 år. Det fejres med en reception den 15. november. TURs sekretariatschef Hans Kje… Læs mere
9/10 -
Antallet af praktikpladssøgende elever stiger fortsat
Køen af praktikpladssøgende elever inden for transporterhvervets uddannelser vokser fortsat. Det viser den seneste praktikpladsstatistik med målin… Læs mere
8/10 -
LUU, skolerne og de faglige udvalg inviteres til konference
Sammen med de faglige udvalg inviteres de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskolernes uddannelseschefer samt praktikpladsopsøgende medarbejdere … Læs mere
4/10 -
AMU Nordjyllands første kvindelige godschauffør
Den 14. september kunne AMU Nordjylland overrække et svendebrev til deres første kvindelige godschauffør Michelle Verdriet. Michelle Verdriet e… Læs mere
3/10 -
Fra det, du kan - til det, du vil
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini ønsker at sætte fokus på de muligheder en realkompetencevurdering giver. Derfor lancerer hun nu… Læs mere
1/10 -
God skolestart på erhvervsuddannelserne
Fastholdelseskaravanen har netop udgivet et hæfte med inspiration til, hvordan eleverne kan få en god start på deres erhvervsuddannelse. Det ny… Læs mere

September 2012

27/9 -
DM i Skills 2013
Landets dygtigste lærlinge og elever inden for en lang række fag dyster den 24.-26. januar i Aarhus om titlen som Danmarksmester ved DM i Skills 2… Læs mere
26/9 -
Lærlingemesterskaber i Post Danmark
8 lærlinge fik sig en god oplevelse, da de en lørdag i starten af september mødtes for at dyste om at vinde Post Danmarks interne lærlingemes… Læs mere
24/9 -
Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel
Ny branchevejledning fra BAR transport med fokus på beklædning for chauffører. "Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel" hedder de… Læs mere
21/9 -
Vejtransportrådet er trukket i arbejdstøjet
Den 4. september mødtes transportminister Henrik Dam Kristensen med Vejtransportrådet. Vejtransportrådet var samlet for første gang efter, at F… Læs mere
20/9 -
Faglærerkurser 2013
TUR har netop lagt sidste hånd på det kommende års faglærerkurser. Programmet byder på en del nye kurser, der alle forventes at efterkomme vigtige… Læs mere
19/9 -
Anvendelse af flere browsere i Multitest
Det er nu muligt at benytte andre browsere end Explorer i Multitest. Multitest kan nu anvendes i følgende browsere: •    I… Læs mere
13/9 -
Ny censorordning for gaffeltruck og kran
Nye censorordninger inden for gaffeltruck- og kranområdet træder i kraft 1. januar 2013. TUR har i samarbejde med Arbejdstilsynet udarbejdet ny… Læs mere
12/9 -
Juni og juli sætter skub i praktikpladserne
Første halvår af 2012 har nu overhalet første halvår 2011 i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på transportområdet. Oven på nogle kedelig… Læs mere
11/9 -
Meritvejen har fået en hjemmeside
Meritvejen.dk er navnet på en helt ny hjemmeside om uddannelsesordningen Meritvejen, som er den direkte vej til svendebrevet for erfarne medarbejd… Læs mere
6/9 -
TUR afholder konference om lokomotivføreruddannelsen
Den årlige konference om lokomotivføreruddannelsen afholdes 18. september i Fredericia. Brancheudvalget for lokomotivføreruddannelsen i TUR in… Læs mere
5/9 -
Nyt speciale i lufthavsuddannelsen
De første elever har allerede påbegyndt det nye speciale i lufthavnsuddannelsen, som blev indført 1. august. TURs sekretariat har, på vegne af … Læs mere
4/9 -
Nye vilkår for udlicitering af AMU-kurser
Børne- og Undervisningsministeriet strammer op om vilkårene for udlicitering af AMU-kurser for at forhindre snyd med AMU. I kølvandet på kuleg… Læs mere

August 2012

30/8 -
Bedre kvalitet og flere praktikpladser
Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne og praktikpladser til alle unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse, er med på regeringens fina… Læs mere
30/8 -
Trafiksikkerhed og meritafklaring på efterårets program
TUR faglæreruddannelser byder i efteråret på kurser i trafiksikkerhed, det obligatoriske fag "rat & risiko", samt på konference om meritafklar… Læs mere
29/8 -
Nye vejledninger fra BAR transport og engros
En ny håndbog til chauffører om arbejdsmiljø samt en branchevejledning til arbejdsmiljøorganisationer om helkropsvibrationer er nu på hylderne hos… Læs mere
22/8 -
Meritvejen får nyt logo
Et nyt logo for Meritvejen er en del af en ny kampagne, der skal være med til at udbrede kendskabet til ordningen.   Meritvejen … Læs mere
22/8 -
Spændende indslag på TURs årlige gaffeltruckkonference
TURs årlige gaffeltruckkonference bød på nyheder og spændende indslag om bl.a. Lean, kropssprogets betydning, uheldstyper inden for truckområdet s… Læs mere
21/8 -
Vejledende pensum for rutebilchauffører
Ny vejledende pensumoversigt til samfundsfag for trin 1 på rutebilchaufføruddannelsen gennemgås på ERFA BUS den 1.- 2. november. TUR har i det… Læs mere
20/8 -
13 millioner til fastholdelse på erhvervsuddannelserne
Med en bevilling fra satspuljemidlerne på 13 millioner kroner bliver der i årene 2012-14 mulighed for at søge projektmidler til at sikre bedre ove… Læs mere
17/8 -
Udviklingsseminar om praktiske case opgaver
Faglærere inviteres til udviklingsseminar for de praktiske case prøver i personbefordringsuddannelsen. Svendeprøverne - og trin 1 prøverne - h… Læs mere
17/8 -
Uddannelsesambassadører klædes på
10 chauffører klædes på til at udbrede kendskabet til Meritvejen. "Projekt Uddannelsesambassadører" klæder 10 chauffører på - 2 fra hver regio… Læs mere
16/8 -
Anerkendelse af realkompetencer
"Anerkendelse af realkompetencer" er en nyudgivet publikation fra MBU, der samler en række gode eksempler på vurdering og anerkendelse af voksnes … Læs mere
15/8 -
Minimesse om transport og logistik på Selandia
Smarte løsninger inden for transport, logistik og lagerstyring præsenteres i morgen på en minimesse på Afdelingen for Transport og Logistik på Sel… Læs mere
13/8 -
Seks rapporter om den aktuelle praktikpladssituation
Tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at kun hver femte af de unge, der forlader folkeskolen, begynder på en erhvervsuddannelse efte… Læs mere
9/8 -
Få styr på dit arbejdsmiljø
"Få styr på dit arbejdsmiljø" er titlen på en ny branchevejledning fra BAR transport og engros. Vejledningen gør det nemt at have styr på arbej… Læs mere
9/8 -
156 uddannelsesaftaler indgået i juni måned
I juni måned blev der indgået 156 uddannelsesaftaler på transporterhvervets erhvervsuddannelser, hvilket kan betegnes som årets næstbedste måned e… Læs mere
8/8 -
Internationalt lastsikringsseminar i Slagelse
Den 6.-7. september afholder IRU i samarbejde med TUR og Selandia et seminar opfulgt af en workshop om de nyeste standarder inden for lastsikring.… Læs mere
1/8 -
Opgørelse af AMU-aktiviteten til og med 1. kvartal 2012
AMU-aktiviteten, som er nu opgjort til og med 1. kvartal 2012 i Børne- og Undervisningsministeriets databank, viser en fortsat nedgang på AMU-områ… Læs mere

Juli 2012

30/7 -
Frist for ansøgning om tilskud fra AER er 1. september
To gange om året kan Lokale Uddannelsesudvalg og faglige udvalg ansøge Arbejdernes Elevrefusion (AER) om midler til projekter, der kan bidrage til… Læs mere
11/7 -
Praktikpladsstatistik for maj 2012
I maj måned blev der indgået 92 uddannelsesaftaler på transportområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort statistikk… Læs mere
3/7 -
AMU-kurser i digitale indberetninger
HAKL har udviklet AMU-kurser for virksomheder og medarbejdere, der arbejder med digitale indberetninger til det offentlige. Der findes efterhå… Læs mere

Juni 2012

28/6 -
Sikker handel hos TUR Forlag
TUR Forlags hjemmeside er blevet mærket med e-mærket, som er forbrugernes garanti for en tryg og sikker handel. TUR Forlags hjemmeside er blev… Læs mere
28/6 -
Faglærerkurser i befordring af bevægelseshæmmede
I august udbyder TUR tre sammenhængende, og dog separate, faglærerkurser i emnet befordring af bevægelseshæmmede. Fra den 20. - 24. august 201… Læs mere
27/6 -
Nye lektionsplaner til kørekort
I forbindelse med indførelse af ny kørekortbekendtgørelse pr. 1. juli 2012, er der foretaget ændringer lektionsplanerne fra TUR Forlag til personb… Læs mere
22/6 -
Kursus i ”Den økonomiske kontekst” blev en succes
1-dags kurset i emnet "Den økonomiske kontekst og markedsorganisationen (BUS)"fik flotte evalueringer fra de deltagende faglærere. Den 14. jun… Læs mere
20/6 -
Handlingsplaner øger erhvervsskolernes fokus på frafald
En undersøgelse, som Danmarks evalueringsinstitut (EVA) har gennemført, viser, at de årlige handlingsplaner for fastholdelse af elever, som erhver… Læs mere
19/6 -
Nye kurser i energiøkonomisk kørsel med bus og taxi
TUR har udviklet to nye 1-dags AMU-kurser i energirigtig kørsel til buschauffører og taxichauffører. På baggrund af en analyse udført af TUR og… Læs mere
15/6 -
Flere voksenlærlinge
"Bliv klædt på" er en ny landsdækkende kampagne, der skal skaffe 800 flere voksenlærlingepladser. Kampagnen, som er skudt i gang af beskæftigel… Læs mere
14/6 -
Gode arbejdsforhold for chauffører
BAR - Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros - har netop udgivet en ny vejledning, der skal hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet for ch… Læs mere
11/6 -
Praktikpladsstatistik for april 2012
Skuffende få uddannelsesaftaler blev indgået i april måned.  Samtidig stiger antallet af praktikpladssøgende elever. Selvom april måned s… Læs mere
8/6 -
AMU dialogmøde afholdt den 7. juni
Årets andet AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt på AMU Fyn den 7. juni, hvor der var fokus på TUR Forlags prispolitik, en … Læs mere
6/6 -
Introduktionskursus i Lean den 18. - 19. juni
Den 18.- 19. juni afholder TUR et introduktionskursus i de grundlæggende begreber og teorier omkring Lean. Faglærerkurset "Lean Grun… Læs mere
4/6 -
Færre vælger en erhvervsuddannelse
Søgningen til ungdomsuddannelserne viser, at der er et støt fald i søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser, mens flere og flere unge søger en… Læs mere
1/6 -
Sidste frist for tilmeling til faglærerkurser i uge 24
I uge 24 afholdes fire spændende og vedkommende faglærerkurser i emnerne "kriminalitet og menneskesmugling", "den økonomiske kontekst" på henholds… Læs mere

Maj 2012

30/5 -
”Gaffeltruck B for erfarne førere” - adgang for flere
Fremover kan personer med kranførercertifikat A, B, D og E samt personer med teleskoplæssercertifikat A eller B også deltage på "45085 Gaffeltruck… Læs mere
29/5 -
Kriminalitet og menneskesmugling
"Kriminalitet og menneskesmugling" er titlen på TURs faglærerkursus, der sætter fokus på de farer og faldgruber man som chauffør kan blive udsat f… Læs mere
25/5 -
Ny kørekortbekendtgørelse
Ny kørekortbekendtgørelse stiller krav til anvendelsen af IT-programmer i teoriundervisningen. Bekendtgørelsen, som træder i kraft 1. juli, ind… Læs mere
24/5 -
EU-kvalifikationsbevis målrettet kølevognschauffører
På AMU-Vest kan man som det eneste sted i landet få den lovpligtige efteruddannelse for chauffører kombineret med den nyeste viden om transport af… Læs mere
22/5 -
Flere skal bruge VEU-centrene
En ny kampagne, som netop er iværksat af Børne- og undervisningsministeriet, skal øge befolkningens kendskab til VEU-centrene. Alt for få i … Læs mere
18/5 -
De første faglærte havnearbejdere er udklækket
Den 3. maj 2012 blev en helt speciel dag for 17 esbjergensiske havnearbejdere. Som de første i Danmark kunne de fejre at have fået svendebrev som … Læs mere
14/5 -
Tre guldvindere ved DM for transportlærlinge
Hvor der normalt kåres én guldvinder i chaufførmesterskabet og én guldvinder for lagermesterskabet, når der afholdes DM for transportlærlinge, måt… Læs mere
11/5 -
Danmarks bedste lærlinge kåres i morgen
I morgen går det løs, når DM for transportlærlinge skydes i gang på AARHUS TECH i Viby ved Aarhus. Når startskuddet lyder i morgen, lørdag den 1… Læs mere
10/5 -
Praktikpladsstatistik for marts 2012
Transporterhvervets uddannelser holder stand på praktikpladsområdet på trods af nedadgående tendens. I januar 2012 blev der indgået 178 uddannel… Læs mere
9/5 -
Hvordan får eleverne mest ud af vejledningen?
Den 12. juni afholder Kvalitetspatruljen åbent skolearrangement om vejledning og fastholdelse af elever. Formålet med skolearrangementet er at … Læs mere
8/5 -
Ny struktur i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Ny struktur skal samle de faglige områder og skabe mere fleksibilitet i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Fra den 1. maj 2012 er en ny struktur i… Læs mere
3/5 -
Chaufførkonference den 14. - 15. maj
TURs årlige chaufførkonference, som er blevet en af de stærkeste traditioner blandt faglærere inden for transportuddannelserne, bliver i år afhold… Læs mere

April 2012

30/4 -
Hold øje med DM magasinet
TURs årlige DM magasin indeholder spændende artikler om DM og om uddannelsesmæssige emner, der berører både lærlinge, virksomheder og ansatte i tr… Læs mere
27/4 -
Bliv klogere på trafiksikkerhed i virksomheden
Hvordan udarbejder man en trafiksikkerhedspolitik for en virksomheden, som efterleves og bakkes op af alle i organisationen? Hvordan formidler man… Læs mere
26/4 -
Velbesøgt konference om LUU
Den 16. april afholdt TUR konference for skolerne om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Næsten samtlige skoler var repræsenteret med uddan… Læs mere
25/4 -
Beregninger viser, at lærlinge kan være en god investering
Transportsektorens Uddannelsesfond - TSU, som er ejet af ATL og 3F, har foretaget økonomiske beregninger vedrørende fire konkrete lærlingeforhold.… Læs mere
20/4 -
Forberedelserne til årets DM er i fuld gang
Alkotest, online teoriprøve, gaffeltruckkørsel med vandtønde og præcisionskørsel med lastbil er nogle af de discipliner, som lærlingene skal igenn… Læs mere
18/4 -
Praktikpladsstatistik for februar 2012
Flere uddannelsesaftaler på transportområdet og lidt færre i skolepraktik. Hver måned opgøres udviklingen i praktikpladssituationen i databank… Læs mere
16/4 -
Revideret opgavesamling ”Kvalifikation til taxikørsel”
Opgavesamlingen "Kvalifikation til taxikørsel" er blevet revideret og findes nu i en ny og opdateret udgave, som kan bestilles på TUR Forlags hjem… Læs mere
13/4 -
Faglærerkursus i Lean
Den 18.- 19. juni afholder TUR introduktionskursus i begrebet Lean, hvor der gives en gennemgang af de grundlæggende begreber og teorier… Læs mere
12/4 -
Man kan ikke være elev i egen virksomhed
Ministeriet for Børn og Undervisning har via brev til de faglige udvalg og skolerne gjort opmærksom på, at der er truffet en afgørelse, som indebæ… Læs mere
11/4 -
Tilfredshed med VEU-centrene
En for nylig gennemført evaluering af VEU-centrene viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med VEU-centrenes rådgivning om voksen- og efter… Læs mere

Marts 2012

30/3 -
Chauffør- og krankonference på Hotel Faaborg Fjord
I år afholdes TURs årlige chaufførkonference og krankonference på Hotel Faaborg fjord midt i maj. Planlægningen af TURs to årlige tilbagevenden… Læs mere
29/3 -
Debat om områdeafgrænsning på faglærerkurser
TUR inviterer skolerne til at deltage i debat om de såkaldte områdeafgrænsninger, der hjælper faglærerne med at udvælge pensum til de enkelte fag … Læs mere
28/3 -
Ny europæisk ekspertgruppe for busuddannelser
I regi af det europæiske netværk EuroTra, er der nedsat en ekspertgruppe med fokus på uddannelser for buschauffører. TUR var vært for ekspertgrupp… Læs mere
27/3 -
Prisloftet på ”6 ugers selvvalgt uddannelse” ophæves
Ledige faglærte og ufaglærte med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er fra 1. april ikke længere bundet af prisen på kurset. Et flertal i fo… Læs mere
22/3 -
Konference for skolerepræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg
Den 16. april afholder TUR konference for skolerepræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Konferencen, der finder sted på Hotel Faaborg F… Læs mere
20/3 -
Nyt projekt for ”Den Digitale Teoriprøve”
Tekniske udfordringer er årsagen til, at "Den Digitale Teoriprøve" endnu ikke er klar til at blive implementeret. Rigspolitiet etablerede i … Læs mere
16/3 -
Nyt mål til erhvervsfiskere
Målet "Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter" på 5 dage er nu godkendt af MBU fra og med den 15. marts 2012 og tilknyttet FKB 2744 Erhvervsfiske… Læs mere
16/3 -
Nyt veug.dk
Børne- og undervisningsministeriet relancerer nu veug.dk i en ny og forbedret udgave. Veug.dk er stedet, hvor du kan læse om muligheder for VE… Læs mere
9/3 -
Aktiviteten på erhvervsuddannelserne er stigende
Den netop offentliggjorte praktikpladsstatistik for erhvervsuddannelserne afslører nogle rekordmåneder i antallet af igangværende uddannelsesaftal… Læs mere
8/3 -
Natarbejde kræver omtanke
BAR transport og engros står bag hjemmesiden "En sund nat på skinner", som sætter fokus på konsekvenserne af skiftearbejde. Mange trives godt … Læs mere
6/3 -
Chauffører som uddannelsesambassadører
Chauffører, der har gået på Meritvejen, skal fortælle andre chauffører og virksomheder om ordningen.  I samspil med projekt Sådan!, som sk… Læs mere
5/3 -
Undgå højresvingsulykker
På vejkryds.dk kan man finde information om, hvordan man undgår højresvingsulykker. Vejdirektoratet har udarbejdet en hjemmeside, der skal vær… Læs mere
2/3 -
Dialogmøde med AMU-skolerne
Årets første AMU-dialogmøde med skolernes uddannelseschefer blev afholdt i TUR den 1. marts. På dialogmødet orienterede TURs formand, Niel… Læs mere
1/3 -
Sådan! Nyt projekt med fokus på Meritvejen
Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU) har iværksat et projekt, der skal bidrage til at øge antallet af chauffører, der bliver faglært via Merit… Læs mere

Februar 2012

29/2 -
Nye initiativer mod AMU-misbrug
På baggrund af kulegravningen af AMU-systemet skærper børne- og undervisningsminister Christine Antorini nu indsatsen mod misbrug af arbejdsmarked… Læs mere
28/2 -
DM for transportlærlinge
TUR er i færd med at planlægge årets DM for transportlærlinge. Hvert år afholder Transporterhvervets Uddannelser (TUR), DM for transportlærlin… Læs mere
24/2 -
Nye økonomiberegninger for lærlinge
TUR har opdateret de økonomiske beregninger, der illustrerer økonomi  for virksomheder, der har lærlinge. TUR har udarbejdet beregninger p… Læs mere
23/2 -
TUR planlægger chaufførkonference
TURs sekretariat er i øjeblikket ved at sammensætte programmet for dette års chaufførkonference, som afholdes den 14. - 15. maj på Hotel Faaborg F… Læs mere
21/2 -
Oversigt over FKB godkendelser
En samlet oversigt over hvilke skoler, der er godkendt til hvilke FKB'er ligger nu tilgængelig i skolernes rum på TURs hjemmeside. Da TUR… Læs mere
16/2 -
Nyt kvalitetssekretariat for personbefordringsbranchen
Nyt kvalitetssekretariat i TUR skal have ansvar for kvaliteten af nye prøver på personbefordringsområdet. De regionale trafikselskaber har samm… Læs mere
15/2 -
Uddannelsessekretær Jytte Veidiksen går på pension
I næsten 20 år har uddannelsessekretær, Jytte Veidiksen, været ansat i TUR. Rigtig mange vil kende Jytte fra det daglige arbejde, ikke m… Læs mere
14/2 -
2011 blev et rekordår for uddannelsesaftalerne
De nyeste praktikpladstal, som netop er blevet offentliggjort, viser et flot år for antallet af indgåede uddannelsesaftaler på transportområdet. … Læs mere
8/2 -
Flere voksnes realkompetencer skal anerkendes
Realkompetencevurderinger kan bidrage til en formel opkvalificering og løfte arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregåen… Læs mere
7/2 -
Kan du bestå teoriprøven til kørekort B?
Tjek din viden om teori, trafik og regler i 25 spørgsmål, der modsvarer en rigtig teoriprøve. TUR Forlag har i samarbejde med Samvirke/COOP lav… Læs mere
6/2 -
Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte
Det er vigtigt, at alle nyansatte får en god introduktion til virksomheden - både om generelle forhold og om arbejdsmiljøforhold. BAR transpor… Læs mere
3/2 -
Stort frafald trods mangel på praktikpladser
Ugebrevet A4 skrev i går om frafald på erhvervsuddannelserne og om kløften af uafstemte forventninger mellem de unge lærlinge og virkeligheden på … Læs mere
2/2 -
Nye meritlogbøger til personbefordring
Nye logbøger og vejledninger til meritafklaring på personbefordringsområdet er nu tilgængelige på TURs hjemmeside. TUR har udarbejdet nye logb… Læs mere
1/2 -
Modulvogntogene har gjort deres indtog
Antallet af modulvogntoge er stigende i Danmark - det er dog langt fra alle chauffører, der har fået undervisning i kørsel med modulvogntog. I… Læs mere

Januar 2012

30/1 -
Pengehåndtering i bus og taxi
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (BAR) sætter fokus på pengehåndtering i bus og taxi i ny branchevejledning. Som taxi- eller b… Læs mere
27/1 -
Vejledninger til taxi uddannelserne
Ny vejledende undervisningsplan for taxiuddannelserne på tur.dk. En ny bekendtgørelse på taxiområdet trådte i kraft 1. januar 2012 og i d… Læs mere
25/1 -
Spørgsmål og svar om erhvervsuddannelser
Hvad er en grundforløbspakke? Hvordan opnår man kompetencemål og hvordan kommer man i praktik i udlandet? Disse spørgsmål om erhvervsuddannel… Læs mere
24/1 -
Ansøgningsskemaer opdelt efter speciale
Når der ansøges om godkendelse til praktikvirksomhed inden for vejgodsområdet, findes der i dag ét ansøgningsskema pr. speciale. Virksomheder … Læs mere
23/1 -
Tre nye branchevejledninger fra BAR
"Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros" (BAR) har netop udgivet tre nye vejledninger, der skal forbedre arbejdsmiljøet for chauffører. … Læs mere
20/1 -
Stor interesse for faglærerkursus i taxi kvalifikation
Der var fuldt hus, da TUR den 4. januar gennemførte et faglærerkursus for erfarne undervisere på taxiområdet. Anledningen var de ændringer i kvali… Læs mere
18/1 -
Hvordan afgøres tvistighedssager?
Hvad koster det at fyre en lærling, og hvad sker der med lærlingen, hvis virksomheden går konkurs? Det kan du nu blive klogere på med Tvistighedsn… Læs mere
16/1 -
Aktivt LUU arrangerer fyraftensmøde
På EUC Nordvest i Thisted arrangerer det lokale uddannelsesudvalg i fællesskab med to vognmandsforeninger fyraftensmøde for chauffører og vognmænd… Læs mere
12/1 -
Ny miniguide fra TUR Forlag
Ny miniguide i lommeformat om "Lastsikring ved transport ad landevej" Miniguiden indeholder forenklede anvisninger på, hvordan lastsikring af … Læs mere
11/1 -
EuroTra får nyt website
Den europæiske netværksorganisation, EuroTra, som TUR er medlem af, har netop lanceret en ny hjemmeside. EuroTra - The European Transport Train… Læs mere
10/1 -
Stille måned for praktikpladserne
November blev en stille måned for indgåelse af nye praktikpladsaftaler.  Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de seneste opg… Læs mere
9/1 -
Faglærerkursus i køre-/hviletider og digitalt kontrolapparat
Bliv opdateret og få inspiration til en bedre og mere effektiv undervisning i køre-/hviletiderne. Den 6. - 7. februar kan du som faglærer blive… Læs mere
5/1 -
Dialogmøder med skolerne i 2012
TUR viderefører traditionen med dialogmøder med skolernes uddannelseschefer, skoleledere og planlæggere om EUD- og AMU-programmet i 2012. Hver… Læs mere
4/1 -
Nyt EU-kørekortdirektiv
Konsekvenser af indførelsen af EU's 3. kørekortdirektiv. Med EU's 3. kørekortdirektiv, som træder i kraft den 19. januar 2013, indføres en ræk… Læs mere
3/1 -
Rekord stort hold af kørsels- og lagerdisponenter udlært
På EUC Lillebælt har 17 nye kørsels- og lagerdisponenter fået deres eksamensbevis. Det er det største hold aspiranter nogensinde, der har genne… Læs mere
2/1 -
Konference om farligt gods
Der var travlt program på TURs december konference om farligt gods. Årets sidste TUR konference blev afholdt i Faaborg den 19. - 20. december… Læs mere