Man kan ikke være elev i egen virksomhed

12. april 2012

Ministeriet for Børn og Undervisning har via brev til de faglige udvalg og skolerne gjort opmærksom på, at der er truffet en afgørelse, som indebærer, at en arbejdsgiver ikke kan indgå en uddannelsesaftale med sig selv som elev i virksomheden.

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder har den 20. december 2011 truffet afgørelse om, at en arbejdsgiver ikke kan indgå en uddannelsesaftale med sig selv som elev i en erhvervsuddannelse. Afgørelsen er ligeledes gældende, selvom man har ansat uddannet personale i virksomheden, som kan forestå den faglige del af elevens (ejerens) praktikuddannelse.

Afgørelsen er blandt andet truffet på det grundlag, at en praktikuddannelse bygger på en uddannelsesaftale, og at ingen - i retlig forstand - kan indgå en gyldig aftale med sig selv. Derfor kan ejeren af en virksomhed ikke indgå en uddannelsesaftale med sig selv som elev og aftaler af denne art anses derfor som ugyldige. En skole kan ikke optage en elev på grundlag af en ugyldig aftale. 

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at Ankenævnets afgørelse vil kunne findes på www.retsinformation.dk under Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.


- TUR

facebook twitter