Praktikpladsstatistik for februar 2012

18. april 2012

Flere uddannelsesaftaler på transportområdet og lidt færre i skolepraktik.

Hver måned opgøres udviklingen i praktikpladssituationen i databanken på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Månedsstatistikken indeholder blandt andet tal for indgåede uddannelsesaftaler, skolepraktik og praktikpladssøgende elever på samtlige EUD indgange. De netop offentliggjorte praktikpladstal er den samlede opgørelse til og med udgangen af februar 2012.

Praktikpladstallene viser, at der blev indgået 22 procent flere uddannelsesaftaler inden for transportområdet i februar måned end i samme måned sidste år. Tallene for årets første to måneder vider endvidere om, at der igen er ved at komme gang i uddannelsesaftalerne sammenlignet med november og december, som var stille måneder.

Ved udgangen af februar var der 13 procent flere igangværende uddannelsesaftaler sammenlignet med februar 2011. Samtidig er der lidt færre i skolepraktik, som nu tæller i alt 109 elever sammenlignet med 118 i februar 2011.

Samlet set var der ved udgangen af februar måned 2.249 igangværende aftaler, 109 elever i skolepraktik og 238 praktikpladssøgende elever.

Se nøgletallene for TURs område > Klik her eller se praktikpladstallene for hele EUD-området på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside >Klik her


- TURfacebook twitter