Tilfredshed med VEU-centrene

11. april 2012
En for nylig gennemført evaluering af VEU-centrene viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med VEU-centrenes rådgivning om voksen- og efteruddannelse.

Danmarks Evalueringsinstitut har foretaget en evaluering af de 13 VEU-centre, der blev etableret i 2010 med det formål at give virksomheder og brugere fleksible og effektive tilbud om voksen- og efteruddannelse.

VEU-centrene fungerer som samlingspunktet for samarbejdet mellem voksenuddannelsescentre (VUC) og de lokale udbydere af AMU og har blandt andet til opgave at sikre, at uddannelsesinstitutionernes opsøgende arbejde koordineres, så virksomhederne får et bedre kendskab til de uddannelsesmuligheder, der samlet set tilbydes til faglærte og ufaglærte medarbejdere. 

Evalueringen, som netop er offentliggjort, viser blandt andet, at VEU-centrene har vist positive resultater ud fra de politiske målsætninger, der blev sat op ved VEU-centrenes etablering, samt at virksomhederne overvejende er tilfredse med den rådgivning de har fået via VEU-centrene.

Evalueringen henvender sig til alle med interesse for voksen- og efteruddannelse på et grundlæggende niveau og kan downloades på Danmarks Evalueringsinstituts hjemmeside >Klik her


- TUR


facebook twitter