Velbesøgt konference om LUU

26. april 2012

Den 16. april afholdt TUR konference for skolerne om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg.

Næsten samtlige skoler var repræsenteret med uddannelseschefer og andre skolefolk på velbesøgt konference om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg.
I forlængelse af den kampagne, som TUR iværksatte i 2011 med henblik på at styrke arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg, blev der gennemført en drøftelse og informationsudveksling med skolerne med henblik på at indhente erfaringer med god praksis.

En lang række skoler kunne informere om spændende initiativer i forhold til inddragelse af jobcentrene i udvalgsarbejdet, etablering af temadage og midler til at skolernes sekretariatsfunktion kan understøtte det lokale erhvervslivs uddannelsesmæssige interesser.

Som et centralt punkt på konferencen blev der gennemgået vejledende muligheder for at udvalgene arbejder systematisk med udgangspunkt i et årshjul, således at alle terminer for sagsbehandling og dermed indflydelse overholdes. Ligeledes blev procedurer for registrering af medlemmer i LUU gennemgået.

Dias fra konferencen kan downloades >Klik her

Læs mere om de lokale uddannelsesudvalg >Klik her


- TUR


facebook twitter