13 millioner til fastholdelse på erhvervsuddannelserne

20. august 2012

Med en bevilling fra satspuljemidlerne på 13 millioner kroner bliver der i årene 2012-14 mulighed for at søge projektmidler til at sikre bedre overgange til og fastholdelse på erhvervsuddannelserne for udsatte unge.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse som udbyder erhvervsuddannelser, produktionsskoler, UU-centre, folkeskoler og 10.-klasse-centre samt faglige udvalg kan søge om projektmidler til to indsatsområder: Bedre overgange til erhvervsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

Indsatserne skal være rettet mod svage eller marginaliserede unge og skal have særlig fokus på målgruppens potentialer og det, de unge i forvejen kan og er gode til. 

Ansøgning

  • Ansøgere kan søge midler til et eller begge indsatsområder i kombination via et ansøgningsskema.
  • Institutioner kan søge alene eller i samarbejde.
  • Første ansøgningsfrist er den 15. september 2012.

Læs mere om projketet og om betingelserne for at søge projektmidlerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: >Klik her


- TUR

 facebook twitter