156 uddannelsesaftaler indgået i juni måned

9. august 2012

I juni måned blev der indgået 156 uddannelsesaftaler på transporterhvervets erhvervsuddannelser, hvilket kan betegnes som årets næstbedste måned efter januar, der tegnede sig for 182 uddannelsesaftaler. 

De foregående tre måneder blev der indgået 303 uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på cirka 14 procent i forhold til samme periode sidste år. I første halvdel af 2012 blev der indgået 734 uddannelsesaftaler, hvilket derimod er en stigning på næsten 10 procent i forhold til første halvdel af 2011 og cirka 19 procent i forhold til samme periode i 2010.

Skolepraktik og praktikpladssøgende elever
I forhold til elever i skolepraktik var der i juni måned registreret 131 elever, hvilket er 21 procent flere end i juni måned sidste år. Også antallet af praktikpladssøgende elever er forholdsvis højt i år sammenlignet med sidste år. I juni var der således 287 praktikpladssøgende elever registreret, hvilket svarer til en stigning på 23 procent i forhold til samme tid sidste år.

I alt var der 2.110 igangværende uddannelsesaftaler ved udgangen af juni, hvilket er en stigning på 20 procent sammenlignet med juni måned sidste år, hvor der var registreret 1.755 igangværende uddannelsesaftaler.  


Alle tallene er trukket fra Børne- og Undervisningsministeriets databank. Se nøgletallene for TURs område >Klik her, eller se praktikpladstallene for hele EUD-området i databanken på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside >Klik her


- TUR

facebook twitter