Bedre kvalitet og flere praktikpladser

30. august 2012
Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne og praktikpladser til alle unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse, er med på regeringens finanslovsforlag.

Som et led i at skærpe uddannelsesgarantien og skaffe praktikpladser til alle unge, afsættes der på finansloven 800 millioner kroner til en række forskellige uddannelsesinitiativer. Herunder skal et nyt erhvervsuddannelsesudvalg finde holdbare løsninger på praktikpladsområdet og komme med svar på, hvordan skolepraktikordningen kan blive mere fleksibel.

Udvalget skal også se på, hvordan skolerne kan styrke arbejdet med at finde praktikpladser, så det kan resultere i flere uddannelsesaftaler. Det nye udvalg har afholdt deres første møde i tirsdags og de første anbefalinger skal allerede præsenteres senere i efteråret for at kunne indgå i finanslovforhandlingerne for 2013.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk. For direkte link >Klik her


- TUR


facebook twitter