Nye vejledninger fra BAR transport og engros

29. august 2012

En ny håndbog til chauffører om arbejdsmiljø samt en branchevejledning til arbejdsmiljøorganisationer om helkropsvibrationer er nu på hylderne hos BAR transport og engros.

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (BAR transport og engros) har udgivet en ny udgave af håndbogen om arbejdsmiljø. Håndbogen henvender sig til alle, der arbejder inden for person- og godstransport og giver et overblik over de arbejdsmiljøforhold, der har betydning i det daglige arbejde. Håndbogen indeholder en lang række afsnit om alt fra regler om arbejdsmiljø, indeklima, støj, psykisk arbejdsmiljø, ulykker og sundhed til praktiske henvisninger til relevante love og vejledninger.

Branchevejledning om betydningen og forebyggelse af kropsvibrationer
En nyudgivet branchevejledning om helkropsvibrationer fra BAR transport og engros har til formål at støtte arbejdsmiljøorganisationers arbejde med at forebygge og reducere belastninger fra helkropsvibrationer.

Helkropsvibrationer forekommer ved alle former for transport og opstår ved, at vibrationerne i et køretøj bliver overført til føreren af køretøjet. Helkropsvibrationer er et vigtigt emne, når der tales om arbejdsmiljø, idet belastningen i kroppen kan give træthed og ømhed samt medføre helbredsskader.

Branchevejledningerne kan downloades på BAR transport og engros hjemmeside; www.bartransportogengros.dk, eller bestilles gennem egen organisation.


- TURfacebook twitter