Opgørelse af AMU-aktiviteten til og med 1. kvartal 2012

1. august 2012

AMU-aktiviteten, som er nu opgjort til og med 1. kvartal 2012 i Børne- og Undervisningsministeriets databank, viser en fortsat nedgang på AMU-området inden for transport.

I 1. kvartal af 2012 blev der registreret 25.511 elevuger på AMU-området under Transporterhvervets Uddannelser. Dette svarer til en nedgang på cirka 15 procent i forhold til samme periode sidste år, som lød på 29.991 elevuger. Samlet set er der de sidste tre år sket et fald på 34 procent, når man sammenligner årets første kvartaler fra 2010 til 2012 (fra 38.898 til 25.511 elevuger).

6 ugers selvvalgt
Det er især inden for 6 ugers selvvalgt, at man kan se en markant nedgang. Fra januar til marts i år blev der således gennemført 1.448 elevuger, hvorimod der i samme periode i 2010 blev registreret 11.583 elevuger. Det svarer til en nedgang på 87 procent.

Godstransport med lastbil og gaffeltruck certifikatkursus
På godstransportområdet er et af de mest benyttede uddannelsesmål, godstransport med lastbil, faldet med cirka 24 procent fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 (fra 6.009 til 4.544 elevuger). Inden for området lager og logistik er kurset gaffeltruck certifikatkursus B faldet fra 7.691 elevuger i 1. kvartal i 2010 til 4.418 i første kvartal i år. Det svarer til en nedgang på 42 procent.

EU-efteruddannelse
På EU efteruddannelsesområdet er der dog en stabil aktivitet. Således blev der registreret 3.451 elevuger i 1. kvartal 2010 og henholdsvis 3.295 og 3.247 i de første kvartaler af 2011 og 2012.

Alle nøgletallene for AMU-aktiviteterne kan hentes i > Børne- og Undervisningsministeriets databank
Offentliggørelse af data for 2. kvartal 2012 forventes at ske ultimo september 2012.


- TUR


facebook twitter