Klæd eleverne på til praktik

3. december 2012

Et nyt hæfte til skolerne giver idéer til, hvordan man i samarbejde med erhvervslivet kan klæde eleverne på til praktiktiden.

Ministeriet for Børn og Undervisnings Fastholdelseskaravane står bag inspirationshæftet "I virksomhedernes verden", som er et værktøj, der er udarbejdet til vejledere, praktikpladskonsulenter og undervisere på erhvervsskolerne. Hæftet indeholder blandt andet eksempler på, hvordan man kan inddrage virksomhedsrepræsentanter fra erhvervslivet i arbejdet med at forberede elever på praktiktiden, samt inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge en praktiktemadag. 

Hæftet indeholder endvidere kontaktoplysninger til 30 virksomheder, som stiller virksomhedsguider til rådighed i forbindelse med den praktikforberedende undervisning på grundforløbet. Blandt virksomhederne findes blandt andet Danske Fragtmænd og Top Transport, samt en lang række andre små, mellemstore og store virksomheder i både privat og offentlig regi.

> Læs mere om inspirationshæftet "I virksomhedens verden" og download hæftet gratis på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


- TUR

facebook twitter