Konferencedage for censorer inden for gaffeltruck og kran

13. december 2012

I alt 250 censorer inden for gaffeltruck og kran har henover de seneste par måneder deltaget i en række konferencedage afholdt af TUR.

På grund af ændringer i Arbejdstilsynets regelsæt om certifikatprøver inden for gaffeltruck- og kranområdet, har Arbejdstilsynet bedt TUR om at organisere og gennemføre konferencer for de skoleudpegede censorer inden for de to certifikatområder (skoleudpegede censorer er typisk personer fra erhvervslivet og med erfaring inden for pågældende certifikattype).

TUR har derfor i november/december afholdt i alt 6 regionale konferencedage for skoleudpegede censorer inden for henholdsvis gaffeltruck og kran. På konferencedagene blev de relevante regler og bekendtgørelser præsenteret, og der blev vist eksempler på teoriprøver fra de to certifikatområder.

Endvidere blev de nye censorvejledninger udleveret og gennemgået - herunder censoraternes ansvar og forpligtelser i forhold til certifikatprøverne. Efter 1. januar 2013 overgår de skoleudpegede censorer, der deltog på en af konferencedagene, til formelt at være Arbejdstilsynets censor ved certifikatprøven.

Der deltog i alt omkring 160 censorer fra gaffeltruckområdet og omkring 90 censorer fra kranområdet fordelt på de 6 konferencedage. Arbejdstilsynet og TUR er glade for, at så mange ønskede - og havde mulighed for - at fortsætte som censor ved certifikatprøverne.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter