Nye regler om kørekort træder i kraft 19. januar 2013

20. december 2012

De nye regler er en følge af et EU-direktiv og betyder, at der sker en række ændringer inden for kørekortområdet.

Direktivet betyder bl.a., at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys. Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne som f.eks. bestemmelser om nye kørekortkategorier og alderskrav.

Nye alderskrav
Hidtil har alderskravet været 18 år for kørekort C (lastvogn) og C/E (påhængskøretøj) samt 21 år for kørekort D og D/E. Fra den 19. januar 2013 ændres dette til 21 år for C og C/E og til 24 år for D og D/E.

Læs mere om de nye regler på politiets hjemmeside >her

Se også tidligere nyhed fra TUR om de ændrede regler >her


- TUR


 

facebook twitter