Praktikpladspræmien ændres fra årsskiftet

6. december 2012

Den nuværende bonus og praktikpræmie, som virksomhederne kan få, når de ansætter en lærling, bliver ændret fra årsskiftet.

I de seneste to år har virksomheder, der har taget lærlinge, kunnet modtage bonus og praktikpladspræmie på op til kr. 70.000. Denne ordning løber frem til årsskiftet, hvor den ifølge et lovforslag, som forventes vedtaget i forbindelse med finansloven, erstattes af en ny og mere begrænset ordning.

Den nye ordning, som træder i kraft 1. januar 2013 vil kun komme til at omfatte ansættelse af lærlinge under 25 år. Dvs. at man ikke længere vil kunne opnå bonus og præmie ved ansættelse af fx voksenlærlinge og meritvejselever over 25 år. Endvidere vil virksomheder maksimalt kunne modtage op til kr. 33.000 i samlet præmie og bonus.

Den nye præmie- og bonusordningen, som er indgået i en bred politisk aftale, vil fra 1. januar 2013 komme til at se således ud:

Præmie - antal dage i virksomheden inden for prøvetiden
30 dage 2800
60 dage 2800 
90 dage 2800 
Præmie i alt  8400

Bonus - antal dage efter prøvetiden
180 dage 6150
270 dage 6150
360 dage 6150
630 dage 6150
Bonus i alt 24600

Samlet præmie og bonus: kr. 33.000

Virksomheder kan stadig nå at få del i bonus og præmie på op til kr. 70.000
Virksomheder kan stadig nå at få del i bonus og præmie på op til kr. 70.000, såfremt de tager en lærling inden 31. december 2012. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet senest 31. december 2012, og lærlingen skal være startet senest 3 måneder efter underskriftdatoen.


- TURfacebook twitter