Flere voksnes realkompetencer skal anerkendes

8. februar 2012

Realkompetencevurderinger kan bidrage til en formel opkvalificering og løfte arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau. Det er budskabet i en ny rapport, som har været drøftet i uddannelsesrådene. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som den tidligere Uddannelsesstyrelse nedsatte.

Siden 2007 har op mod 38.000 kursister årligt fået foretaget en realkompetencevurdering inden for eksempelvis AMU. Rapporten afslører et behov for, at endnu flere får anerkendelse for deres realkompetencer, om end der er en række barrierer for, at ordningerne kan få den tilsigtede virkning og kvalitet.

Arbejdsgruppen var enige om, at RKV-ordningerne i uddannelserne har størst relevans i to sammenhænge:

  • For det første når ordningerne bruges som led i en formel opkvalificering af arbejdsstyrken fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau. I den forbindelse er det vigtigt, at ordningerne giver den enkelte bedre muligheder for adgang til en given uddannelse, anerkendelse af og / eller afkortning af uddannelsen.
  • For det andet i forbindelse med et generelt uddannelses- og job sigte, når der igennem formel anerkendelse af realkompetencer skabes forbedrede muligheder i forhold til uddannelse, job og beskæftigelse.

Det fremhæves desuden, at RKV-ordningerne kan være nyttige for virksomhederne, idet ordningerne kan medføre en tidsmæssig og økonomisk ressourcebesparelse sammenlignet med, at medarbejderne i virksomhederne skal gennemføre hele uddannelser.

Læs hele rapporten på MBUs hjemmeside: >Klik her


- TURfacebook twitter