Stort frafald trods mangel på praktikpladser

3. februar 2012

Ugebrevet A4 skrev i går om frafald på erhvervsuddannelserne og om kløften af uafstemte forventninger mellem de unge lærlinge og virkeligheden på arbejdspladserne.

I ugebrevet A4 kunne man i går læse, at hver femte lærling, der enten har droppet ud af en erhvervsuddannelse, eller tænker på at gøre det, mener, at de bliver behandlet dårligt i deres praktikvirksomhed.  Ifølge undersøgelsen »VestLiv« fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Herning, som artiklen refererer til, forlader hver tredje elev erhvervsskolerne uden at gøre deres uddannelse færdig.

Gennem udtalelser fra såvel arbejdsgivere som organisationsrepræsentanter i fagbevægelsen, synes der at være en vis enighed om, at der er en lang række af unge, som ikke er parate til at følge spillereglerne på normale arbejdspladser. De unge ser på praktikken som et skoleforløb og stiller ofte urealistiske krav til deres egen rolle på arbejdspladsen.

- De unge er vokset op med, at de kan blive, hvad de vil. De skal række efter stjernerne. I skolen og børnehaven har de været i centrum, men når de træder ind i et murerskur, handler det ikke mere om dem. Det er barsk og grænseoverskridende for mange at opleve, og de føler sig alene,« siger Mattias Tesfaye, faglig sekretær i 3F, til ugebrevet A4.

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini påpeger over for ugebrevet A4, at det vigtigt, at man kigger i begge lejre, og at der er behov for, at man i højere grad kigger på praktiktiden i forhold til en uddannelsesaftale.  

- Vi må ikke glemme at se på kvaliteten af virksomhedspraktik. Det drejer sig om at få taget snakken ude på virksomhederne og sige, at det her kan vi godt gøre bedre. Man skal lave forventningsafstemninger: Arbejdsgiverne skal sørge for, at forløbet er tilrettelagt godt, og de unge har ansvar for at møde til tiden og gøre sig umage,« siger ministeren.
Der peges endvidere på, at erhvervsskolerne skal gøre en betydelig bedre indsats for at forberede de unge til det virkelige arbejdsliv.

- Det er en interessant problemstilling, som optager os meget her i TUR og selvfølgelig også ude på erhvervsskolerne. Vi befinder os i en tid, hvor der er stort fokus på manglen på praktikpladser og hvor de unge skal kigge langt efter en uddannelsesaftale. Lidt firkantet kan man sige, at ethvert afbrudt uddannelsesforløb nok er tegn på denne forventningskløft. Derfor mener vi, at der er behov for at få belyst, hvor stort frafaldet er inden for transportbranchen, og hvad der er de konkrete årsager til dette, siger uddannelseskonsulent Jørgen Jæger i TUR.

Læs hele artiklen om unges frafald på erhvervsuddannelser i Ugebrevet A4 : >Klik her


- TUR
facebook twitter