Hvordan afgøres tvistighedssager?

18. januar 2012

Hvad koster det at fyre en lærling, og hvad sker der med lærlingen, hvis virksomheden går konkurs? Det kan du nu blive klogere på med Tvistighedsnævnets og Ankenævnets årsberetning for 2010.

Tvistighedsnævnet og Ankenævnet har i fællesskab med Ministeriet for Børn og Undervisning netop udsendt en årsberetning for 2010, der beskriver, hvordan tvistighedssager afgøres, og hvordan der træffes afgørelser i forhold til klager fra virksomheder, der ikke er blevet godkendt som praktikvirksomhed af det faglige udvalg.

Publikationen omtaler udvalgte kendelser fra 2010 i Tvistighedsnævnet og offentliggør statistiske oplysninger om kendelserne. Beretningen indeholder også de afgørelser, som "Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder" har truffet.

For begge områder beskrives en typisk sag fra klageskrift til behandling og sagens afgørelse, som kan give organisationer og andre et grundlag for rådgivning i forbindelse med tvister mellem lærlinge og virksomheder.

Publikationen "Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2010" kan hentes frit online på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Publikationen kan også købes i trykt udgave for 115 kr. på www.schultzboghandel.dk


- TURfacebook twitter