Konference om farligt gods

2. januar 2012
Der var travlt program på TURs december konference om farligt gods.

Årets sidste TUR konference blev afholdt i Faaborg den 19. - 20. december i Faaborg, hvor emnet på dagsordenen var en opdatering på farligt gods området, samt spændende indlæg og debatter om aktuelle emner.

Konferencen blev indledt med en status over 2011's FG-uddannelsers begivenheder, herunder de nye vilkår og bestemmelser for uddannelsesplaner, instruktørgodkendelser, tilsynsbesøg mm.. Dernæst kom der besøg af Torkil Hansen fra Rigspolitiets Tungvognssektion, som holdt et indlæg om den aktuelle kontrolsituation på vejene og fremlagde interessante statistikker om farligt gods kontroller. Der var stor ros fra politiets side til skolerne for det høje niveau i de danske farligt gods uddannelser sammenlignet med uddannelser i andre EU-lande. Torkil Hansen informerede bl.a. om mærkning af køretøjer med faresedler, frimængdekørsel og gennemgik vejledende bødetaksering ved forseelser.Derudover bød konferencen på et indlæg fra Boreseas Consult International ved Søren Christiansen, som orienterede om det politiske arbejde for harmonisering af internationale regler for vejkontrol, bøder og straffe.

Konferencen sluttede af med en introduktion til tureteori.dk, som er TUR Forlags nye online platform, hvorfra alle TUR programmerne kører fra 1. januar 2012.

TUR vil gerne takke alle faglærere for deres aktive deltagen og ser frem til næste farlig gods konferencen, som traditionen tro, vil ligge i december.


- TURfacebook twitter