Nyt EU-kørekortdirektiv

4. januar 2012

Konsekvenser af indførelsen af EU's 3. kørekortdirektiv.

Med EU's 3. kørekortdirektiv, som træder i kraft den 19. januar 2013, indføres en række nye kørekortkategorier i Danmark. Indførelsen af direktivet medfører endvidere, at der kommer nye regler for gyldighed af kørekort erhvervet efter denne dato.

TUR har udarbejdet et notat, der søger at klarlægge konsekvenserne af det nye kørekortdirektiv. Da direktivet endnu ikke er implementeret i dansk lovgivning, findes der fortsat en række forhold, som næppe er fuldt afklaret endnu. Notatet udtrykker derfor udelukkende TURs aktuelle tolkning af direktivets forventede konsekvenser i Danmark.


> Notat om konsekvenser af indførelsen af 3. kørekortdirektiv


- TUR

facebook twitter