Rekord stort hold af kørsels- og lagerdisponenter udlært

3. januar 2012

På EUC Lillebælt har 17 nye kørsels- og lagerdisponenter fået deres eksamensbevis.

Det er det største hold aspiranter nogensinde, der har gennemført uddannelsen som transportdisponent, også kaldet Trin 3, som er en praktisk uddannelse i disponering af kørsler og lagerfunktioner.

Uddannelsen har taget ca. et år, hvoraf sammenlagt 15 uger har foregået på skolebænken i Fredericia. Her har holdet blandt andet fået undervisning i konflikthåndtering, kommunikation, arbejdsmarkedslovgivning, kvalitetsstyring, og virksomhedsøkonomi.

Fagene er sammensat med henblik på at give de færdiguddannede kompetencer til at udvikle sig i deres nuværende arbejde, eller som en platform til at foretage et skifte i karrieren f.eks. til kørselsdisponent, kørselsleder, lagerchef eller logistikchef.   

Med et gennemsnit på 10 i den afsluttende eksamen, fik i alt ni lager- og terminaldisponenter og otte kørselsdisponenter, i overværelse af familie, nærmeste chefer, fagforening, afdelingsleder Lasse Kaasgaard, uddannelsesleder Hugo Brund Nielsen mm., overrakt deres eksamensbeviser på EUC Lillebælt i Fredericia. 


Bagerst f.v.: Kim Møgelvang, kontaktlærer Ann Dorit Aulbjerg, Casper Brink Christiansen, John Sandberg, Daniel Petersen, Patrick Charles Kerwood, Mads Ringkow Henriksen, Ricki Johnsen, Jørn Frilund Pedersen, Ulla Ritteneck Holmgaard, Bo Ingemar Poulsen. Forrest f.v.: Daniel Andersen Thrane, Christian Slothuus Andersen, Michael Hye Nissen Krause, Lars Peder Bengtsen, John Kristian Petersen, Mikael Duedal, projektleder Tor Herløv Reinert. På billedet mangler Thomas Puggaard.


TUR ønsker hele holdet og EUC Lillebælt et stort tillykke med det flotte resultat.


- TURfacebook twitter